Ohjausryhmä

Ryhmäkuva, jossa on HRI:n ohjausryhmän väkeä.
HRI:n ohjausryhmän väkeä keväällä 2015.

HRI-palvelun toimintaa ohjaavat, valvovat ja toteuttavat johto- ja ohjausryhmä pääsopimuksen ja rahoitussopimuksen mukaisesti. Palvelun johtoryhmänä toimii pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajakokous. Ohjausryhmään kuuluvat palvelun rahoittajat, toteuttajat, Helsingin kaupungin kaupunginkanslia ja Forum Virium Helsinki.

Ohjausryhmän jäsenet

 • Timo Cantell, Helsinki, puheenjohtaja
 • Ari Jaakola, Helsinki
 • Annukka Varteva, Helsinki
 • Outi Hermans, Helsinki
 • Hami Kekkonen, Helsinki, sihteeri
 • Teuvo Savikko, Espoo
 • Petri Lintunen, Espoo
 • Henrik Lönnqvist, Vantaa
 • Elina Parviainen, Vantaa
 • NN, Kauniainen
 • Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
 • Timo Ruohomäki, Forum Virium Helsinki
 • Marja Pirttivaara, Sitra
HRI:n väkeä datakatalogin ja -avaajien kanssa sekä henkilö datapurkin kanssa.
Kuva: Tussitaikurit.

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Toimintasuunnitelma 2020      
Toimintasuunnitelma 2019     Toimintakertomus 2019
Toimintasuunnitelma 2018     Toimintakertomus 2018
Toimintasuunnitelma 2017     Toimintakertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2016     Toimintakertomus 2016
Toimintasuunnitelma 2015     Toimintakertomus 2015
Toimintasuunnitelma 2014     Toimintakertomus 2014

Ohjausryhmän muistiot

Mitä ajankohtaista HRI:ssa on menossa? Mitä on suunnitteilla, mistä on päätetty? HRI:n ohjausryhmä päätti 18.3.2016 kokouksessaan, että ohjausryhmän muistiot julkaistaan HRI:n sivuilla vuoden 2016 alusta lähtien. Muistiot julkaistaan, kun ohjausryhmä on hyväksynyt ne.

Vuosi 2016

  

Vuosi 2017

  

Vuosi 2018

  

Vuosi 2019

29.1.2016 3.2.2017 13.2.2018 15.2.2019
18.3.2016 24.3.2017 13.4.2018 6.5.2019
27.5.2016 8.5.2017 27.8.2018 18.9.2019
16.9.2016 4.9.2017 12.10.2018 12.12.2019
4.11.2016 6.11.2017 26.11.2018
2.12.2016 11.12.2017