Ohjausryhmä

Ryhmäkuva, jossa on HRI:n ohjausryhmän väkeä.
HRI:n ohjausryhmän väkeä keväällä 2015.

HRI-palvelun toimintaa ohjaavat, valvovat ja toteuttavat johto- ja ohjausryhmä pääsopimuksen ja rahoitussopimuksen mukaisesti. Palvelun johtoryhmänä toimii pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajakokous. Ohjausryhmään kuuluvat palvelun rahoittajat, toteuttajat, Helsingin kaupungin kaupunginkanslia ja Forum Virium Helsinki.

Ohjausryhmän jäsenet

 • Tomas Lehtinen, Helsinki, puheenjohtaja
 • Ari Jaakola, Helsinki
 • Hami Kekkonen, Helsinki
 • Kaisa Voipio, Helsinki, sihteeri
 • Jani Mattsson, Espoo
 • Wilhelmiina Griep, Espoo
 • Minna Joensuu, Espoo
 • Päivi Kiviniemi, Espoo
 • Petri Lintunen, Espoo
 • Elina Parviainen, Vantaa
 • Vesa Kokkonen, Vantaa
 • Tuija Gustavsson, Kauniainen
 • Joonas Porola, Kauniainen
 • Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
 • Timo Ruohomäki, Forum Virium Helsinki
 • Marja Pirttivaara, Sitra
Kuva: Tussitaikurit.

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Toimintasuunnitelma 2021      
Toimintasuunnitelma 2020     Toimintakertomus 2020
Toimintasuunnitelma 2019     Toimintakertomus 2019
Toimintasuunnitelma 2018     Toimintakertomus 2018
Toimintasuunnitelma 2017     Toimintakertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2016     Toimintakertomus 2016
Toimintasuunnitelma 2015     Toimintakertomus 2015
Toimintasuunnitelma 2014     Toimintakertomus 2014

Ohjausryhmän muistiot

Mitä ajankohtaista HRI:ssa on menossa? Mitä on suunnitteilla, mistä on päätetty? HRI:n ohjausryhmä päätti 18.3.2016 kokouksessaan, että ohjausryhmän muistiot julkaistaan HRI:n sivuilla vuoden 2016 alusta lähtien. Muistiot julkaistaan, kun ohjausryhmä on hyväksynyt ne.

2016

  

2017

  

2018

  

2019

  

2020

29.1.2016 3.2.2017 13.2.2018 15.2.2019 11.2.2020
18.3.2016 24.3.2017 13.4.2018 6.5.2019 12.5.2020
27.5.2016 8.5.2017 27.8.2018 18.9.2019 17.9.2020
16.9.2016 4.9.2017 12.10.2018 12.12.2019 2.12.2020
4.11.2016 6.11.2017 26.11.2018
2.12.2016 11.12.2017

2021

8.2.2021
5.5.2021