Ohjausryhmä

Ryhmäkuva, jossa on HRI:n ohjausryhmän väkeä.
HRI:n ohjausryhmän väkeä syksyllä 2022.

HRI-palvelun toimintaa ohjaavat, valvovat ja toteuttavat johto- ja ohjausryhmä pääsopimuksen ja rahoitussopimuksen mukaisesti. Palvelun johtoryhmänä toimii pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajakokous. Ohjausryhmään kuuluvat palvelun rahoittajat, toteuttajat, Helsingin kaupungin kaupunginkanslia ja Forum Virium Helsinki.

Ohjausryhmän jäsenet

 • Tomas Lehtinen, Helsinki, puheenjohtaja
 • Anu Henriksson, Helsinki
 • Ari Jaakola, Helsinki
 • Hami Kekkonen, Helsinki, sihteeri
 • Tanja Lahti, Helsinki
 • Jani Mattsson, Espoo
 • Wilhelmiina Griep, Espoo
 • Minna Joensuu, Espoo
 • Päivi Kiviniemi, Espoo
 • Petri Lintunen, Espoo
 • Elina Parviainen, Vantaa
 • Vesa Kokkonen, Vantaa
 • Joonas Porola, Kauniainen
 • Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
 • Timo Sillander, Forum Virium Helsinki
 • Marja Pirttivaara, Sitra
Kuva: Tussitaikurit.

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Toimintasuunnitelma 2023    
Toimintasuunnitelma 2022     Toimintakertomus 2022
Toimintasuunnitelma 2021     Toimintakertomus 2021
Toimintasuunnitelma 2020     Toimintakertomus 2020
Toimintasuunnitelma 2019     Toimintakertomus 2019
Toimintasuunnitelma 2018     Toimintakertomus 2018
Toimintasuunnitelma 2017     Toimintakertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2016     Toimintakertomus 2016
Toimintasuunnitelma 2015     Toimintakertomus 2015
Toimintasuunnitelma 2014     Toimintakertomus 2014

Vuoden data-avaukset

HRI:n ohjausryhmä valitsee toukokuussa 2017 tekemänsä päätöksen mukaisesti vuosittain edeltävän vuoden parhaan data-avauksen sekä 2-3 kunniamaininnan saajaa. Vuoden parhaasta data-avauksesta julkaistaan HRI:n sivuilla laajempi artikkeli.

Vuosi   Paras data-avaus   Kunniamaininnan saaneet
2022   Helsingin kaupungin chatbotien koulutusdatat   HSY:n Tekoälyllä tunnistettu paljas maa pääkaupunkiseudulla sekä Tekoälyllä tunnistetut vettä läpäisemättömät pinnat pääkaupunkiseudulla
Helsingin kaupunginarkiston aineistot
2021   Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys   Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ostot
Helsingin 1. maailmansodan aikaiset maalinnoitukset
2020   Veden reaaliaikainen lämpötila Helsingin uimarannoilla   Espoon talvikunnossapitokaluston toimenpiteet
Helsingin seudun työpaikkaruudukko (HSY)
2019   Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä ajetut matkat   Helsingin kaupungin puurekisteri
Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus
2018   MyHelsinki Open API   Pääkaupunkiseudun ortokuva 2017 (HSY)
Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla (HSY)
2017   Tietoa Suomesta monella eri kielellä   Etelä-Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat
Espoon kaupungin palauterajapinta ja tapahtumarajapinta
Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot
2016   Helsingin kaupungin resurssienvarausrajapinta   Espoon kaupungin liikennetiedotepalvelun rajapinta
Vantaan avoimet työpaikat -rajapinta

Ohjausryhmän muistiot

Mitä ajankohtaista HRI:ssa on menossa? Mitä on suunnitteilla, mistä on päätetty? HRI:n ohjausryhmä päätti 18.3.2016 kokouksessaan, että ohjausryhmän muistiot julkaistaan HRI:n sivuilla vuoden 2016 alusta lähtien. Muistiot julkaistaan, kun ohjausryhmä on hyväksynyt ne.

2016

  

2017

  

2018

  

2019

  

2020

29.1.2016 3.2.2017 13.2.2018 15.2.2019 11.2.2020
18.3.2016 24.3.2017 13.4.2018 6.5.2019 12.5.2020
27.5.2016 8.5.2017 27.8.2018 18.9.2019 17.9.2020
16.9.2016 4.9.2017 12.10.2018 12.12.2019 2.12.2020
4.11.2016 6.11.2017 26.11.2018
2.12.2016 11.12.2017

2021

  

2022

  

2023

8.2.2021 9.2.2022 13.2.2023
5.5.2021 19.5.2022 15.5.2023
29.9.2021 21.9.2022
1.12.2021