Ohjausryhmä

Ryhmäkuva, jossa on HRI:n ohjausryhmän väkeä.
HRI:n ohjausryhmän väkeä syksyllä 2022.

HRI-palvelun toimintaa ohjaavat, valvovat ja toteuttavat johto- ja ohjausryhmä pääsopimuksen ja rahoitussopimuksen mukaisesti. Palvelun johtoryhmänä toimii pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajakokous. Ohjausryhmään kuuluvat palvelun rahoittajat, toteuttajat, Helsingin kaupungin kaupunginkanslia ja Forum Virium Helsinki.

Ohjausryhmän jäsenet

 • Tomas Lehtinen, Helsinki, puheenjohtaja
 • Anu Henriksson, Helsinki
 • Ari Jaakola, Helsinki
 • Hami Kekkonen, Helsinki, sihteeri
 • Tanja Lahti, Helsinki
 • Jani Mattsson, Espoo
 • Wilhelmiina Griep, Espoo
 • Minna Joensuu, Espoo
 • Päivi Kiviniemi, Espoo
 • Petri Lintunen, Espoo
 • Elina Parviainen, Vantaa
 • Vesa Kokkonen, Vantaa
 • Joonas Porola, Kauniainen
 • Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
 • Timo Sillander, Forum Virium Helsinki
 • Marja Pirttivaara, Sitra

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Toimintasuunnitelma 2024     
Toimintasuunnitelma 2023    Toimintakertomus 2023
Toimintasuunnitelma 2022 Toimintakertomus 2022
Toimintasuunnitelma 2021 Toimintakertomus 2021
Toimintasuunnitelma 2020 Toimintakertomus 2020
Toimintasuunnitelma 2019 Toimintakertomus 2019
Toimintasuunnitelma 2018 Toimintakertomus 2018
Toimintasuunnitelma 2017 Toimintakertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2016 Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014

Vuoden data-avaukset

HRI:n ohjausryhmä valitsee toukokuussa 2017 tekemänsä päätöksen mukaisesti vuosittain edeltävän vuoden parhaan data-avauksen sekä 2-3 kunniamaininnan saajaa. Vuoden parhaasta data-avauksesta julkaistaan HRI:n sivuilla laajempi artikkeli.

Vuosi Paras data-avaus Kunniamaininnan saaneet
2023 Aluesarjat-tilastotietokannan tiedot paikkatietona Vantaan pyöräreitit
Kauniaisten koronatilastot (COVID-19)
Helsingin pääkatuverkon päällysteiden kuntomittaukset
2022 Helsingin kaupungin chatbotien koulutusdatat Tekoälyllä tunnistettu paljas maa pääkaupunkiseudulla (HSY)
Tekoälyllä tunnistetut vettä läpäisemättömät pinnat pääkaupunkiseudulla (HSY)
Helsingin kaupunginarkiston aineistot
2021 Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ostot
Helsingin 1. maailmansodan aikaiset maalinnoitukset
2020 Veden reaaliaikainen lämpötila Helsingin uimarannoilla Espoon talvikunnossapitokaluston toimenpiteet
Helsingin seudun työpaikkaruudukko (HSY)
2019 Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä ajetut matkat Helsingin kaupungin puurekisteri
Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus
2018 MyHelsinki Open API Pääkaupunkiseudun ortokuva 2017 (HSY)
Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla (HSY)
2017 Tietoa Suomesta monella eri kielellä Etelä-Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat
Espoon kaupungin palauterajapinta ja tapahtumarajapinta
Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot
2016 Helsingin kaupungin resurssienvarausrajapinta Espoon kaupungin liikennetiedotepalvelun rajapinta
Vantaan avoimet työpaikat -rajapinta

Ohjausryhmän muistiot

Mitä ajankohtaista HRI:ssa on menossa? Mitä on suunnitteilla, mistä on päätetty? HRI:n ohjausryhmä päätti 18.3.2016 kokouksessaan, että ohjausryhmän muistiot julkaistaan HRI:n sivuilla vuoden 2016 alusta lähtien. Muistiot julkaistaan, kun ohjausryhmä on hyväksynyt ne.

Kuva: Tussitaikurit.