HRI:n vuosi 2015: yhteistyötä ja lisää paikkatietoavauksia

Helsinki Region Infoshare jatkoi vuonna 2015 pääkaupunkiseudun datan avaamista ja avattujen aineistojen käytön edistämistä mm. järjestämällä koulutuksia datanavaajille ja osallistumalla aktiivisesti erilaisiin kehittäjätapaamisiin.

Paikkatieto kiinnostaa eniten

Kuvakaappaus Helsingin 3D-rakennukset -aiheistosta. Kuvassa on ”Länsi-Musta”-saari Suomenlinnan vieressä.

Vuonna 2015 pääkaupunkiseudulla tehtiin kaikkiaan sata uutta data-avausta. Uusien avauksien lisäksi huolehdittiin aiemmin avattujen aineistojen päivityksistä. Vuoden aikana avattiin erityisesti paljon paikkatietoa, kuten Vantaan ja Helsingin opaskartat ja oppilaaksiottoalueet, Helsingin rakennukset ja niiden 3D-mallit sekä Helsingin ajantasa-asemakaava. Helsingin katujen puhdistussuunnitelmiin avattiin rajapinta.

Espoo, Vantaa ja Kauniainen avasivat Helsingin aiemman avauksen tapaan tiedot kaupungin kaikista ostoista. Kaupunkien ostodatoja kehitetään edelleen ja niiden tiimoilta tehdään yhteistyötä muiden suomalaisten kaupunkien kanssa.

Paikkatietojen lisäksi avattiin paljon erilaista tilastotietoa, kuten Vantaan ja Helsingin sosiaalitoimen tilastot, Espoon ja Vantaan uimahallien kävijämäärät sekä tilastotietoa helsinkiläisnuorista, Espoon väestöstä sekä Espoon, Vantaan ja Helsingin kirjastoista.

Koko pääkaupunkiseudun laajuudelta avattiin mm. yhteishaun tulokset, HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset sekä väestöennusteet. Lisäksi HSY teki paljon uusia avauksia, kuten maanpeiteaineisto, aurinkosähköpotentiaali, rakennusten lämpöhukka ja ilmanlaatutiedot.

Kuvakaappaus.
Vantaan keväällä 2015 avattu Minecraft-mallinnus kiinnosti monia.

Suurta yleisöä eniten kiinnostanut aineisto oli pääkaupunkiseudun postinumeroalueet (yli 3 800 katselukertaa). Katsotuimpia aineistoja olivat myös kaupunkien ostodatat, erilaiset aluejaot, kuten äänestysalueet ja ylipäänsä paikkatiedot (mm. rakennukset, Helsingin yleisten alueiden rekisteri ja Vantaan Minecraft-kaupunkimalli). HRI:n kategorioista eniten hakuja tehtiin karttoihin ja paikkatietoon.

Vuonna 2015 www.hri.fi -verkkopalvelussa vieraili noin 60 000 henkilöä. Käyntejä oli yhteensä noin 86 300 ja sivukatseluja yli 285 000. Kaikki määrät nousivat reilusti viimevuotisesta.

Helmikuun 2015 alussa tietoaineistojen lisenssinä ryhdyttiin käyttämään HRI Nimeä -lisenssin sijasta JHS 189 -suosituksen mukaista kansallista avoimen datan lisenssiä Creative Commons 4.0 (CC 4.0).

HRI julkaisi maaliskuussa listan pääkaupunkiseudulla työn alla olevista data-avauksista. Tämä on innoittanut muitakin suomalaisia kaupunkeja julkaisemaan vastaavat listaukset.

Koulutusta datan avaajille ja hyödyntäjille

HRI järjesti pääkaupunkiseudun kaupunkien työntekijöille tuttuun tapaan kaksi koulutuspäivää datan avaamisesta. Uutena tilaisuutena järjestettiin keväällä ja syksyllä koulutusta myös avoimien aineistojen hyödyntämisestä. Lisäksi HRI piti parin tunnin mittaisia tietoiskuja avoimesta datasta ja toiminnastaan. Kaikki koulutusmateriaalit ovat HRI:n sivuilla avoimesti CC 4.0 -lisenssillä varustettuna saatavilla ja edelleen hyödynnettävissä.

Yhteistyötä monien kumppaneiden kanssa

Valokuva.
Kumppanikoodari Timo Tuominen esittelee pääkaupunkiseudun palvelukartan rajapintaa avoimen datan avokonttorissa.

HRI jatkoi tiivistä yhteistyötä myös datan hyödyntäjien kanssa. Kehittäjäyhteistyötä on tehty erityisesti ns. Helsinki Loves Developers -toimintamallin muodossa. Avoimen datan avokonttorit jatkuivat koko vuoden ajan joka toinen torstai. Erityisesti syyskaudella avokonttoreissa oli jokin teema, kuten hyvinvointi, ympäristö tai matkailu. Osallistujia avokonttoreissa oli vaihtelevasti muutamasta henkilöstä pariinkymmeneen.

HRI osallistui touko-kesäkuun vaihteessa Pohjoismaiden avoimen datan viikolle mm. järjestämällä yhteistyössä muiden kanssa Avoimesta datasta bisnestä -seminaarin sekä vapaa-aika-teemaisen Open Data Makes You Move -hackathonin.

Helsingin kaupunki sai syyskuussa Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n myöntämän Open World Hero 2015 -palkinnon tunnustuksena avoimuuden edistämisestä.

Syksyllä Metropolia AMK:n Application Development Project 2015 -kurssin opiskelijatiimit tekivät sovelluksia HRI:n kautta avatun datan pohjalta. HRI palkitsi parhaat työt yhteensä 2 000 eurolla. Yhteistyötä tehtiin myös Haaga-Helian, Laurean ja Helsingin yliopiston kanssa.

Valokuva.
Ultrahack-hackathonissa sovelluskehittäjät ratkoivat Helsingin kaupungin haastetta ”mitä Helsingissä tapahtuu ja miten voin olla osa sitä”.

Syksyllä oli kolmen eri sovelluskehityskilpailun kisaputki. Kansallisen Open Finland Challenge -kilpailun (aiemmin Apps4Finland) Helsingin-osakilpailuna toimi kansainvälinen Smart City App Hack. Lisäksi kehittäjät ratkoivat mm. Helsingin kaupungin esittämiä haasteita marraskuun alussa järjestetyssä Ultrahack-hackathonissa. Smart City App Hackin Helsingin osakilpailun voitti tapahtumasovellus Eventmore ja Ultrahackissa Smart City/Civic Tech -haasteen voitti kaupunkisuunnittelutyökalu Butterfly Effect. Open Finland Challengessa jaetulle ykkössijalle äänestettiin ateriansuunnittelupalvelu Miils ja pakolaisvisualisointi The Flow Towards Europe.

Datasta liiketoimintaa 6Aika-hankkeen myötä

Helsinki on mukana kuuden suurimman kaupungin yhteisessä Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa, joka toteuttaa osaltaan uutta 6Aika-strategiaa. Hankkeessa kuutoskaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) edistävät yhteisvoimin julkisten tietovarantojen avaamista sekä edesauttavat avoimeen dataan pohjautuvien älykkäiden palvelujen syntymistä.

Valokuva.
HRI:n väkeä joulukuussa avokonttorin jälkeen.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat yritykset, joita halutaan aktiivisesti mukaan kertomaan omista datatarpeistaan, kehittämään standardeja ohjelmointirajapintoihin, hyödyntämään kaupunkien avaamaa dataa sekä avaamaan omaa dataansa muiden käyttöön.

HRI ja 6Aika tekevät tiivistä yhteistyötä, ja 6Aikan Helsingin osahankkeeseen vuoden aikana pestatut projektipäällikkö, projektisuunnittelija, yhteistövastaava ja kaksi kumppanikoodaria täydentävät ja tukevat omalta osaltaan HRI:n toimintaa.

Kansainvälistä näkyvyyttä

Valokuva.
HRI:n projektipäällikkö Tanja Lahti puhumassa reSITE The Shared City -konferenssissa Prahassa.

HRI oli vuoden mittaan hienosti esillä myös kansainvälisillä areenoilla.

Huhtikuussa HRI:n kokemuksia ja oppeja jaettiin hollantilaisen Eindhovenin kaupungin Beyond Data -konferenssissa, kesäkuussa Prahassa reSITE The Shared City -konferenssissa, lokakuussa Tukholmassa Smart Cities Live -konferenssissa ja marraskuussa Göteborgissa Öppna Data -seminaarissa.

HRI:n edustaja oli myös mukana toukokuussa Ottawassa Open Data Summitissa ja International Open Data Conferenssissa. Lisäksi HRI:n toimintaa on esitelty lukuisille kansainvälisille delegaatioille, joita vieraili mm. Taiwanista, Ruotsista, Ranskasta ja Saksasta.