HRI:n vuosi 2019: Paikkatiedoissa paljon potentiaalia

Vuonna 2019 Helsinki Region Infoshare jatkoi tuttuun tapaansa pääkaupunkiseudun kaupunkien datojen avaamista ja avoimen datan hyödyntämisen edistämistä. Vuoden aikana juhlittiin avoimen datan kymmentä vuotta Suomessa, järjestettiin kehittäjätapaamisia ja tehtiin yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

Viestintää tehtiin suunnitelman mukaisesti mm. HRI:n sivuilla, Facebookissa, Twitterissä, uudella LinkedIn-kanavalla sekä uutiskirjeessä. Suosikkityökaluni-juttusarjassa nostettiin esiin avoimen datan sovellusten takana olevia henkilöitä. HRI:n artikkeleissa esiteltiin myös mielenkiintoisia uusia data-avauksia.

Avoimen datan hyödyntämisestä tehtiin uusi pdf-muotoinen esite, jossa nostetaan kategorioittain esiin mielenkiintoisia HRI:n kautta avattuja datoja sekä niistä tehtyjä sovelluksia. Esite käännettiin myös englanniksi.

Paikkatietoa avattiin eniten

Kuvakaappaus Antti Aholan tekemästä Helsingin puut -sovelluksesta. Sovelluksessa ilmakuvan päälle on tuotu puurekisteristä tarkempaa tietoa, kuten puiden laji ja koko.
Jo pidempään toivottu Helsingin puurekisteri julkaistiin avoimena datana vuonna 2019. Puurekisteristä syntyi pian muutamia mielenkiintoisia sovelluksia, kuten Antti Aholan tekemä Helsingin puut.

Vuonna 2019 pääkaupunkiseudulla tehtiin kaikkiaan 26 uutta data-avausta. Uusien avauksien lisäksi huolehdittiin aiemmin avattujen aineistojen päivityksistä. Pitkään ja monta kertaa HRI:lta toivotuista datoista Helsinki avasi puurekisterin ja HSL kaupunkipyörillä ajetut matkat. Kyselyaineistoja avattiin Helsingissä kaksi: vapaa-aikakysely ja yrityshaastattelututkimus.

Valtaosa vuoden aikana avatuista datoista on paikkatietoa. Sitä avattiin pääosin WMS/WFS-rajapintojen kautta. Helsinki avasi mm. yleiskaavan, yleisten alueiden arvoympäristöt, maisemakulttuurikartan ja asemakaavakartat, Espoo puolestaan kantakartan.

Suurta yleisöä eniten kiinnostanut data oli jälleen kerran HSY:n vuonna 2015 avaama pääkaupunkiseudun postinumeroalueet (yli 8 500 katselukertaa). Katsotuimpia ja ladatuimpia datoja olivat myös pääkaupunkiseudun äänestysaluejako, Helsingin ajantasa-asemakaava, Helsingin seudun kuolleet -tilasto, Helsingin 3D-kaupunkimallit sekä Helsingin kaupunginosat. HRI:n kategorioista eniten hakuja tehtiin viime vuosien tapaan karttoihin; seuraavilla sijoilla olivat liikenne ja matkailu sekä asuminen.

HRI:n ohjausryhmä valitsi vuoden 2018 parhaaksi data-avaukseksi matkailudataa tarjoavan MyHelsinki Open API:n.

Syksyllä käytiin Forum Virium Helsingin kanssa alustavaa keskustelua Forum Viriumin Internet of Things (IoT) -kokeiluissa kertyvän datan avaamisesta. HRI ja Forum Virium laativat yhteistyössä kiriteeristön IoT-datan avaamisesta. Ensimmäinen IoT-data-avaus tehdään vuoden 2020 alkupuolella.

Helsinkiin muodostettiin kaupungin sisäinen avoin data -ryhmä, joka kokoontuu kolmisen kertaa vuodessa. Ryhmässä on jäseniä jokaiselta toimialalta sekä Forum Viriumista. Ryhmässä keskustellaan niin tulevista data-avauksista kuin datan hyödyntämisen edistämisestäkin.

Kävijämäärät kasvussa

Vuonna 2019 hri.fi-verkkopalvelussa vieraili miltei 67 000 henkilöä. Istuntoja oli yhteensä yli 91 500 ja sivukatseluja lähes 468 000. Kävijämäärä nousi reilusti edellisestä vuodesta, samoin istuntojen ja sivukatselujen määrät. Suurin kävijäpiikki (793) oli eduskuntavaalien jälkeisenä maanantaina 15.4., jolloin HRI:sta oli haettu paljon pääkaupunkiseudun äänestysaluejakoa.

Sosiaalisen median seuraajien määrät nousivat reilusti edellisvuotisista erityisesti Twitterissä. Vuoden aikana kokeiltiin pienimuotoisesti maksullista Facebook-mainontaa, mutta se ei tuonut kovin paljoa uusia seuraajia ja liikennettä sivustolle.

Yhteistyötä, arkea ja juhlaa

HRI jatkoi tiivistä yhteistyötä myös datan potentiaalisten hyödyntäjien kanssa. Kehittäjäyhteistyötä on tehty erityisesti Helsinki Loves Developers -toimintamallin muodossa. Hel<3Dev-kehittäjätapaamisia järjestettiin vuoden aikana kolme. Tapaamisten teemoina olivat Internet of Things, energiarenessanssi sekä älykäs liikkuminen. Osallistujia tilaisuuksissa oli vaihtelevasti noin 30-50 henkilöä.

Kehittäjätapaamisten lisäksi HRI järjesti lokakuussa yhteistyössä Open Knowledge Finlandin ja avoindata.fi:n kanssa Avoin data Suomessa 10 vuotta -tapahtuman. Kolmipäiväisessä tapahtumassa oli mm. erilaisia työpajoja sekä Helsingin kaupungintalolla järjestetty juhlatilaisuus.

Helsingin Sanomien Juhani Saarinen puhui Avoin data Suomessa 10 vuotta -juhlatilaisuudessa datajournalismista.
Helsingin Sanomien Juhani Saarinen puhui Avoin data Suomessa 10 vuotta -juhlatilaisuudessa datajournalismista.

HRI jatkoi yhteistyötä seudun korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Metropolia AMK:n opiskelijat toteuttivat syksyllä ohjelmistokehityskurssillaan avointa dataa hyödyntäviä digitaalisia ratkaisuja Helsingin hiilineutraalisuuden edistämiseksi. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin ilmasto- ja energia-asiantuntijoiden kanssa. HRI teki kurssiyhteistyötä myös Haaga-Helian kanssa.

HRI järjesti pääkaupunkiseudun kaupunkien työntekijöille kaksi koulutuspäivää datan avaamisesta ja hyödyntämisestä. Kaikki koulutusmateriaalit ovat HRI:n sivuilla avoimesti CC 4.0 -lisenssillä varustettuina saatavilla ja edelleen hyödynnettävissä.

HRI:lla oli oma osasto Paikkatietomarkkinoilla marraskuussa. Osastolla kävi kahden päivän aikana satoja vierailijoita. Niin HRI kuin sen kautta avatut datat saivat kävijöiltä paljon positiivista palautetta.

HRI:n oppeja jaettiin myös kansainvälisesti mm. Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian Community Eventissä, Beyond Data Eventin 10-vuotisjuhlatilaisuudessa Eindhovenissa, Vantaan Smart Logistics -tapahtumassa sekä puolalaisten, belgialaisten ja japanilaisten kaupunkien delegaatioille. Lisäksi HRI oli esillä World Summit on Digital Built Environment (WDBE 2019) ja Helsinki Impact -konferensseissa.

HRI:n ohjausryhmän jäsenet vuonna 2019

 • Timo Cantell, Helsinki, puheenjohtaja
 • Ari Jaakola, Helsinki
 • Annukka Varteva, Helsinki
 • Tanja Lahti, Helsinki
 • Hami Kekkonen, Helsinki, sihteeri
 • Outi Hermans, Helsinki
 • Teuvo Savikko, Espoo
 • Petri Lintunen, Espoo
 • Jaana Suonsaari, Espoo
 • Henrik Lönnqvist, Vantaa
 • Elina Parviainen, Vantaa
 • Liisa Sarvimäki-Paananen, Kauniainen
 • Hanna Niemi-Hugaerts, Forum Virium Helsinki
 • Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
 • Marja Pirttivaara, Sitra