Kehittäjäyhteistyö

Yhteistyö nykyisten ja tulevien avoimen datan hyödyntäjien kanssa on meille tärkeää. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. korkeakoulujen kanssa ja järjestämme säännöllisiä tapahtumia, joissa kaupunkien asiantuntijat ja datan hyödyntäjät voivat jakaa kokemuksia ja näkemyksiä.

HRI Loves Developers -tapahtumat

Osallistujia yhdessä Helsingin ensimmäisistä kehittäjätapaamisista Forum Viriumin kellarikerroksessa.
Osallistujia yhdessä Helsingin ensimmäisistä kehittäjätapaamisista Forum Viriumin kellarikerroksessa.

HRI järjestää 4-5 kertaa vuodessa HRI Loves Developers -tapahtumia. Tapahtumat ovat julkisia ja kaikille avoimia. Koronavuodesta 2020 alkaen tapahtumat on järjestetty pääosin etänä Teamsissa.

Jokaisessa tapahtumassa on jokin teema, ja tapahtumassa on esillä teemaan liittyviä avoimia datoja sekä niiden hyödyntämisesimerkkejä. Lisäksi tapahtumissa on mahdollista käydä keskustelua. Viime vuosina tapahtumia on järjestetty mm. tekoälystä, talvikunnossapidosta, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta sekä digitalisesta kaksosesta.

Tulevista tapahtumista löytyy tietoa HRI:n sivujen lisäksi HRI:n some-kanavista sekä uutiskirjeestä.

Otamme mieluusti vastaan toiveita ja ideoita tapahtumien teemoista. Tapahtuma on mahdollista järjestää myös vasta suunnitteilla olevan data-avauksen teemoista ja tapahtumassa voidaan kerätä palautetta ja ideoita datasta kiinnostuneilta.

Yhteistyö oppilaitosten ja koulujen kanssa

Oppilaitosyhteistyö

Metropolian opiskeilijoita istumassa pienissä pöytäryhmissä Helsingin kaupungintalon ala-aulassa.
HRI toi syksyllä 2017 Metropolian opiskelijoille kurssitehtäväksi tosielämän ongelman ja avoimia datoja sen ratkaisemiseksi. Yhdeksän tiimiä rakensivat omat mobiilisovelluksensa, jotka avustavat koulutusasteelta seuraavalle siirtyviä helsinkiläisiä.

HRI tekee yhteistyötä seudun yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Luento- ja kurssiyhteistyötä on tehty mm. Metropolia-ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Yksinkertaisimmillaan opetusyhteistyö voi olla puolentoista tunnin asiantuntijaluento avoimesta datasta. Toista ääripäätä edustavat laajat projektikurssit, joihin HRI voi tuoda opiskelijoiden ratkottavaksi pääkaupunkiseudun kaupunkeja askarruttavan ongelman ja sen ratkomisessa tarvittavia datoja.

Yritysyhteistyö ja hackathonit

Yritykset ja sovelluskehittäjät hyödyntävät avointa dataa muun muassa erilaisissa analyyseissä ja sovelluksissa. HRI on mukana hackathon-tapahtumissa sekä paikkatietoalan GeoForum Summit -tapahtumassa ja edistää myös pääkaupunkiseudun avoimien datojen kaupallista hyödyntämistä.

Vuosina 2014-17 kuutoskaupungeilla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) oli käynnissä Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke, joka vauhditti kaupunkien datojen avaamista. Hankkeen yrityksille suunnattu databusiness.fi-sivusto (suljettu keväällä 2021) nosti esiin dataan perustuvaa yritystoimintaa ja antoi ideoita datan soveltamiseen.

Sovelluskehittäjiä tietokoneidensa äärellä hackathon-tapahtumassa.
Sovelluskehittäjiä Ultrahack-hackathonissa vuonna 2017.