Avoimen datan ekosysteemi

Julkisten tietovarantojen avaaminen on kansainvälinen, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta käynnistynyt ilmiö, joka on levinnyt nopeasti ympäri maailmaa. Suomi on yksi edelläkävijöistä julkisen tiedon avaamisessa. HRI-palvelu toimii esikuvana monien suomalaiskaupunkien datanavaushankkeille.

Avoin data maailmalla

Open Knowledge International -verkosto edistää tiedon avaamista ja hyödyntämistä ympäri maailmaa. Esimerkiksi HRI-datakatalogi pyörii Open Knowledge Internationalin CKAN-alustalla.

Open Knowledge Internationalin Global Open Data Index mittaa eri maiden julkisen tiedon avoimuutta.

Maailman avoimen datan portaalit.

European Data Portal kokoaa yhteen EU-maiden tietoaineistoja. HRI:n kautta avatut aineistot kopioituvat sinne automaattisesti avoindata.fi:n kautta.

Kuva: Tussitaikurit.

Avoin data Suomessa

HRI oli aikanaan Suomen ensimmäinen avoimen datan portaali. Nyt datan avaaminen on jo monien kuntien sekä valtion perustoimintaa.

Valtio

Avoindata.fi on koko Suomen kattava, Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä keskitetty datakatalogi. HRI:ssa avatut tietoaineistot kopioituvat automaattisesti joka yö avoindata.fi:hin.

Piirretty kartta pääkaupunkiseudun kaupungeista.
HRI on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteinen avoimen datan palvelu. Kuva: Tussitaikurit.

Kunnat ja kaupungit

Helsinki Region Infoshare on pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen dataportaali.

Lounaistieto sisältää Lounais-Suomea koskevia tilastoja, avointa dataa ja karttoja.

Oulun kaupungin dataportaali

Tampereen kaupungin dataportaali

6Aika Kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategiassa on avattu tietovarantoja ja rakennettu yhtenäisiä rajapintoja Suomen kuuteen suurimpaan kaupunkiin.

Avoimen datan yhteisöjä

Open Knowledge Finland on rekisteröity, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on osa kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa. OKF edistää tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon hyödyntämistä Suomessa.

{API:Suomi}-Facebook-ryhmässä keskustellaan avoimesta datasta, rajapinnoista, API-lähtöisestä tietojärjestelmäsuunnittelusta ja liiketoiminnasta (API Economy), alan standardeista ja muusta asiaan liittyvästä.

Finnish Open Data Ecosystem -Facebook-ryhmä on aktiivinen avoimesta datasta kiinnostuneiden ihmisten verkosto.

Helsinki Loves Developers -Facebook-ryhmässä keskustellaan Helsingin ja pääkaupunkiseudun avoimesta datasta. Ryhmän kautta saa myös tietoa HRI:n järjestämistä kehittäjätapaamisista.