Datan avaajalle

Vapauta datasi kaikkien käyttöön

Pääkaupunkiseudun avointa joukkoliikennedataa hyödyntävät kymmenet liikkumista helpottavat sovellukset. Kuva: Tussitaikurit.

Suomalainen julkishallinto tuottaa valtavasti dataa. Näitä tietoja voisivat hyödyntää julkishallinnon itsensä lisäksi monet muutkin. Suuri osa julkisesta tiedosta on kuitenkin lukittuna tietojärjestelmissä, vain harvojen saatavilla. Datan avaaminen parantaa mahdollisuuksia hyödyntää informaatiota siellä missä sitä tarvitaan. Avoin data voi synnyttää yllättäviä innovaatioita, joita tiedon tuottaja ei olisi osannut kuvitellakaan.

Vuonna 2010 pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen reittioppaaseen avattiin ohjelmointirajapinta kenen tahansa käytettäväksi. Datan avaaminen innosti kehittäjät koodaamaan kymmeniä joukkoliikennematkustajan elämää helpottavia mobiilipalveluja kaikkien matkapuhelimien käyttäjien hyödyksi.

Julkishallinnon datan avaaminen hyödyttää yksilöitä, yhteisöjä, yrityksiä ja koko yhteiskuntaa monin tavoin.

  • Läpinäkyvyys ja demokratia Datan avaaminen tukee mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskunnalliseen tutkimukseen ja journalismiin ja lisää hallinnon läpinäkyvyyttä. Datan saatavuus avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi nettikeskusteluissa.
  • Markkinat ja innovaatiotoiminta Julkishallinnon datan avaaminen hyödyttää yrityksiä, yrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia. Se mahdollistaa uusia markkinoita ja innovaatioita. Uudet tavat hyödyntää dataa syntyvät usein silloin, kun muiden alojen asiantuntijat katsovat ammattilaisten työssään käyttämiä datoja tuorein silmin. Tämä on mahdollista, jos data on avointa.
  • Hallinnon sisäinen tehokkuus Datan avaaminen helpottaa sen hyödyntämistä myös hallinnon organisaatioiden välillä. Toimintatapojen yhdenmukaistaminen tuo mittakaavaetua ja helpottaa osaamisen siirtämistä. Datan avaaminen saattaa myös auttaa havaitsemaan toimintatapoja, joissa digitaalisuuden kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä ymmärretty hyödyntää.

Tervetuloa mukaan avaamaan dataa! Me HRI:ssa autamme sinua mieluusti kaikissa kysymyksissä.