Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin ylläpitämää Helsinki Region Infoshare -verkkosivustoa (jäljempänä HRI). Sivuston osoite on hri.fi.

Seloste on laadittu 18.9.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 13.12.2021.

Sivustoa koskevat lainsäädökset

Saavutettavuutta edellyttää laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019).

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin kaupungin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.0 -ohjeistuksen tasojen A ja AA mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia tiedossa olevia puutteita.

Ei-saavutettava sisältö

Tässä osiossa mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Tiedetyt puutteet ja niiden korjaus

 • Sivuston sisäinen rakenne ja navigaatio ei ole kaikilta osin selkeä. (WCAG 2.4.5, 3.2.3)
 • Otsikkotasojen käytössä on yksittäisillä sivuilla puutteita. Esimerkiksi joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty. (WCAG 1.3.1, 2.4.6, 4.1.1, 4.1.2)
 • Yksittäisillä sivuilla käytetään samaa linkkitekstiä useaan kertaan eri linkeissä ja osa linkkiteksteistä on liian suppeita. (WCAG 2.4.4)
 • Sivustolla on ulkoiselle sivustolle vieviä linkkejä, joita ei ole selkeästi ilmoitettu linkin yhteydessä. (WCAG 3.2.)
 • Yksittäisillä sivuilla on sivuston elementtejä, esimerkiksi kontrolli- ja lomake-elementtejä, joita ei ole ohjelmallisesti yhdistetty loogisiksi kokonaisuuksiksi. Tämän vuoksi kaikki sivut eivät toimi loogisesti ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2, 4.1.3)
 • Osa palvelun lomakkeista ei ole täysin saavutettavia. Joidenkin lomakkeiden toimintojen käyttäminen ruudunlukijalla tai näppäinkomennoin on haastavaa. (WCAG 2.1.4, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)
 • Joillain palveluun lisätyillä kuvilla ei ole vaihtoehtokuvausta. Tällaisia ovat pääasiassa tuottajien logot ja sovellusten kuvat, joille ei tällä hetkellä voi lisätä vaihtoehtokuvausta. (WCAG 1.1.1)
 • Näppäimistökohdistin ei erotu visuaalisesti joissain sivuston komponenteissa ja kaikki toiminnallisuudet eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1., 2.1.2, 2.4.7)
 • Joillain palvelussa käytetyillä graafisilla elementeillä ei ole riittävästi kontrastia. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Ruotsin- ja englanninkielisissä käyttöliittymäteksteissä sekä datojen kuvausteksteissä on puutteita. Puuttuvia käännöksiä ei ole merkitty erikielisiksi. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Kaikki Ajankohtaista-osion artikkelit eivät ole täysin saavutettavia.
 • Analytiikka-osio ei ole täysin saavutettava.

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan.

Kolmannen osapuolen valmiskomponentit

Palvelu hyödyntää seuraavia kolmannen osapuolen valmiskomponentteja, joiden saavutettavuuteen HRI ei voi vaikuttaa. Komponentit päivitetään, kun valmistaja saa niiden saavutettavuusongelmat korjattua.

 • Dataportaalin taustajärjestelmänä toimivassa CKAN:issa on tiettyjä saavutettavuusongelmia esimerkiksi ARIA-maamerkkien käyttämisessä. ARIA-maamerkit pitää korjata taustajärjestelmän tasolla. Tämä koskee esimerkiksi taustajärjestelmän käyttämää hakutulosten filtteröintiä.
 • Sivuston keskustelukomponentissa (Disqus) on saavutettavuusongelmia otsikkotasojen, kuvien alt-tekstien sekä aria-roolien osalta.
 • Datasivulla datan katselumäärien visualisointiin käytetään Google Analytics -laajennoksen tuottamaa Google Charts -komponenttia, jossa on saavutettavuuusnäkökulmasta kontrastiongelmia.
 • Palvelu käyttää Googlen ReCaptcha-palvelua bottien tunnistamiseen lomakkeissa. ReCaptchassa on ongelmia otsikkotasoissa ja kontrastissa.
 • Yksittäisiin artikkeleihin on upotettu esimerkiksi Youtube-videoita. Videoiden käyttöliittymä on valmiskomponentti, jossa on ongelmia esimerkiksi otsikkotasoissa.
 • Osaan datoista, kuten esimerkiksi WMS- ja WFS-muotoisiin paikkatietoaineistoihin ja CSV-muotoisiin taulukoihin on lisätty esikatselunäkymiä. Esikatselut on toteutettu kolmannen osapuolen laajennoksella, eivätkä ne ole täysin saavutettavia.

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Hri.fi-palvelun sisällön muodostaa suurelta osin datan avaajien tuottama sisältö eli tietoaineistot. Nämä tietoaineistot ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita HRI ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. HRI voi kuitenkin ohjeistaa ja perehdyttää datan avaajia tuottamaan saavutettavia sisältöjä. Saavutettavia versioita tietoaineistoista voi tiedustella suoraan datan ylläpitäjiltä. Jokaisen tietoaineiston yhteydessä on mainittu tietoaineiston ylläpitäjän yhteystiedot.

Kaikki dataa avanneet organisaatiot eivät ole julkaisseet tietoa tietoaineistoistaan ruotsiksi tai englanniksi. Nämä kuvaukset ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita HRI ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.

Helsingin kaupunginkanslia / Strategiaosasto / Digitalisaatioyksikkö
Helsinki Region Infoshare – hri@hel.fi

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, joilla pyritään varmistamaan sivuston saavutettavuus kaikissa työvaiheissa. Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu sivuston ja sisällön ohjelmallisella saavutettavuustarkistuksella sekä manuaalisesti. Ohjelmalliset tarkistukset on suoritettu Deque Systems Inc.:n valmistamalla Axe-selainlaajennuksella sekä Siteimprove-selainlaajennuksella.

Saavutettavuustestaus suoritettiin seuraavilla ruudunlukuohjelmilla: NVDA, JAWS for Windows, VoiceOver (Mac&iOS), TalkBack (Android).

Testatut selaimet:

 • Windows: Chrome, Firefox, Edge
 • Mac os X: Safari, Chrome, Edge

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Annanpura Oy. Auditointiraportti on ladattavissa osoitteesta http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/dokumentit/HRI_saavutettavuustestausraportti.pdf.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan tekniikan tai sisällön muuttuessa. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa

Helsingin kaupunginkanslia / Strategiaosasto / Digitalisaatioyksikkö

Pyrimme jatkuvasti parantamaan hri.fi:n saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian.

Helsingin kaupungin ylläpitämien verkkosivujen saavutettavuudesta voi antaa palautetta verkkolomakkeella (palautteen tyypiksi saavutettavuus) tai sähköpostitse osoitteeseen helsinki.palaute@hel.fi.

Saavutettavuuden oikeussuoja ja täytäntöönpanomenettely

Mikäli koet, että tiedusteluusi sivuston saavutettavuudesta ei vastata tyydyttävästi, voit tehdä asiasta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00–16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että kaikkien kaupunkilaisten on mahdollisimman helppo liikkua ja toimia Helsingissä ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.