Paikkatiedon hyödyntäminen

Paikkatieto, määritelmä: tieto reaalimaailman asiasta tai ilmiöstä, jonka sijainti Maan suhteen tunnetaan (Geoinformatiikan sanasto).

Paikkatietoa, eli tietoa jolla on myös sijainti, hyödynnetään useilla aloilla sosiaali- ja terveydenhuollosta pelastustoimeen sekä maa- ja metsätaloudesta rakennus- ja ympäristöaloille. Tälle sivulle on koottu pääkaupunkiseudun avoimien paikkatietorajapintojen ja karttapalvelujen tiedot sekä vinkkejä niiden käyttöön. Lisäksi sivulta löytyy kirjallisia ja videomuodossa olevia ohjeita paikkatiedon hyödyntämiseen ja esimerkkejä paikkatiedon hyödyntämisestä.

Pääkaupunkiseudun avoimet paikkatietorajapinnat

Pääkaupunkiseudun avoimia paikkatietoja voi hyödyntää standardinmukaisten rajapintojen kautta. Muita Suomen avoimia paikkatietorajapintoja löytyy mm. Gispon listauksesta.

Toimija    WMS    WMTS    WCS    WFS
Helsinki kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/gwc/service/wmts kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wcs kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
Espoo kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx
kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx
Vantaa gis.vantaa.fi/geoserver/wms gis.vantaa.fi/geoserver/wfs
Kauniainen kartat.kauniainen.fi/TeklaOGCweb/WMS.ashx?SERVICE=WMS kartat.kauniainen.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx?service=WFS
Helsingin seudun liikenne suunnitteilla suunnitteilla
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kartta.hsy.fi/geoserver/wms kartta.hsy.fi/geoserver/gwc/service/wmts kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Karttapalvelut

Valokuva lapsista leikkimässä hiekalla, johon heijastetaan maaston korkeuskäyriä.
Esimerkiksi maaston korkeus on paikkatietoa.

Kaupunkimallit

Kirjallisia ohjeita paikkatiedon hyödyntämiseen

Avointa paikkatietoa hyödyntäviä sovelluksia

 • Sporat kartalla -sovellus näyttää raitiovaunujen liikkeet kartalla reaaliajassa
 • Aurat kartalla -sovellus kertoo, mitkä kadut on huollettu viimeisen viikon aikana
 • Green Paths -sovellus näyttää hiljaisimman ja ilmanlaadultaan parhaan reitin
 • Helsingin puut -sovelluksella voi tarkistaa, mikä yleisellä paikalla olevan puun laji on
 • Muinaismuistot.info -sovelluksen avulla voi tutkailla lähiympäristön muinaismuistoja

Video-ohjeita paikkatiedon hyödyntämiseen

Hyödyntämisesimerkkejä

Paikkatieto-ohjelmistot

 • ArcGIS on paikkatieto-ohjelmistojen markkinajohtaja
 • QGIS on monipuolinen paikkatietojen käsittelyyn ja analysointiin soveltuva ohjelmisto, jota voi käyttää käyttöjärjestelmästä riippumatta ja se lukee laajasti eri aineistoformaatteja niin kovalevyltä kuin tietokannoistakin
 • CARTO on näppärä työkalu karttavisualisointien tekoon
 • Flourish-työkalulla voi visualisoida kartalle mm. pisteitä

Helsingin paikkatietorajapintojen ja karttapalvelun vähemmän tunnetut vinkit

 1. WFS-rajapinta tarjoaa muitakin toiminnallisuuksia kuin tiedostojen lataamisen. Tuetut funktiot ja operaatiot on kuvattu Get Capabilities -dokumentissa. Tässä muutama esimerkki:
  1. BBOX-haku mahdollistaa esim. kohteiden lukumäärän haun tietyltä koordinaatein määritellyltä alueelta (bounding box). Kiinteistötunnusten lukumäärää tietyllä alueella voisi hakea näin: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=avoindata:Kiinteisto_alue&BBOX=6677900,25493900,6678000,25494000&resultType=hits. Vastaus on numberOfFeatures=”12″.
  2. Palveluun asennettu Cross layer filter mahdollistaa useiden eri tasojen välillä tehtävät kyselyt. Kyselyllä voi selvittää esimerkiksi Viestitie 1 -osoitteessa sijaitsevan kiinteistön numeron: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=avoindata:Kiinteisto_alue&CQL_FILTER=CONTAINS(geom,querySingle(’avoindata:Helsinki_osoiteluettelo’,’geom’,’katunimi=”Viestitie” AND osoitenumero=”1”’))&PROPERTYNAME=kiinteisto
  3. Näppäilyvirheiden välttämiseksi kyselyt kannattaa selaimen osoiterivin sijaan muodostaa erillisellä alustalla, kuten Excel-taulukossa.
 2. Paikkatieto-ohjelmassa WFS-rajapintaa käyttäessä kannattaa kiinnittää huomiota rajapinnan versionumeroon. WFS-rajapinnan versio 2.0. sisältää mm. kaaria, joita esim. kaikki QGIS:n versiot eivät osaa lukea. Ainakin uusin QGIS 3.16 (LTR) osaa lukea Helsingin WFS-rajapinnan 2.0.-versiota.
 3. Tarvetta Helsingin kaikille osoitteille taulukkomuodossa? Haussa voi hyödyntää rajapintakyselyä, jolla saa tulokseksi CSV-tiedoston. Kysely: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=avoindata:Osoiteluettelo_piste_rekisteritiedot&outputformat=csv
 4. Käytettäessä suuria rasteriaineistoja kannattaa kokeilla WMTS-rajapinnan käyttämistä WMS-rajapinnan sijaan. Ero on nopeudessa: WMTS-rajapinnassa taso latautuu valmiina tiilinä.
 5. Helsingissä on koostettu ohjeet avoimien paikkatietojen käyttöön aloittelijoille sekä ohje WFS-kohteiden hakuun.
 6. Ohjeita koodareille paikkatietorajapintojen tuomiseen osaksi sovelluksia.
 7. Jos paikkatietorajapintoja käyttää osana palvelua, kannattaa tehdä Helsingin kaupunkimittauksen kanssa käyttösopimus. Avointen paikkatietojen käyttö on sopimuksesta huolimatta maksutonta, mutta sopimuksen avulla varmistetaan riittävä tiedotus huoltokatkojen ja päivitysten yhteydessä. Lisätietoa voi kysyä osoitteesta kaupunkimittaus [at] hel.fi.
 8. Tarve arvioida nopeasti kohteiden määrä tietyllä alueella? Karttapalvelun rajaus-työkalu soveltuu myös kevyeen määräanalyysiin.
 9. Karttapalvelusta saa ladattua karttalehtijaolla suuria aineistoja kuten laserpistepilvet, kolmioverkon ja maastomallin. Myös osa asemakaavojen CAD-tiedostoista on ladattavissa karttapalvelun kautta.