Tiedosto vai rajapinta?

Avointa dataa voi julkaista tiedostoina tai avoimen ohjelmointirajapinnan (API, Application Programming Interface) kautta. Datan voi ensin avata koneluettavana, rakenteisena tiedostona. Jos tiedon ajan tasalla pitäminen on työlästä, tietoa on suuri määrä tai käyttäjät toivovat rajapintapalvelua, kannattaa pohtia avoimen rajapinnan rakentamista.

Kuva: Tussitaikurit.

Datan avaaminen tiedostona

Mikäli tarkoituksena on avata harvoin päivittyvää dataa, riittää sen julkaisemiseksi tiedosto, joka on verkossa vapaasti ja maksutta ladattavissa. Esimerkkejä tällaisista datoista ovat väestöennusteet tai tietyn vuoden budjettitiedot.

Ohjelmointirajapinta eli API

Jos avattava data päivittyy usein tai sitä on valtavia määriä, kannattaa tiedoston sijaan tarjota data avoimen ohjelmointirajapinnan eli API:n (Application Programming Interface) kautta. Rajapinnan rakentaminen tietojärjestelmään vaatii aina ohjelmointityötä, joten sen tekeminen vaatii aina jonkin verran niin aikaa kuin rahaakin. Vanhoihin suljettuihin järjestelmiin voi joskus olla vaikeaa tehdä rajapintaa jälkikäteen, mutta uudemmissa se saattaa jo ollakin valmiina. Datan avaaminen ja rajapinnat olisikin hyvä huomioida jo uutta tietojärjestelmää suunniteltaessa.

Suomen kuuden suurimman kaupungin kokemukset yhtenäisten rajapintojen rakentamisesta on koottu esitesarjaksi.

Kun rajapinta on saatu järjestelmään tehtyä, on datan päivittäminen ja ylläpito helpompaa kuin tiedostona avatun datan. Rajapinnasta saatava data on yhtä varmasti ajantasaista kuin tietojärjestelmässä oleva data, eikä erillistä päivitysrutiinia tarvitse muistaa.

Rajapinnan päälle on helppo rakentaa sovelluksia, joten se palvelee hyvin sovelluskehittäjiä ja edistää datan hyödyntämistä. Rajapintojen kautta on mahdollista valita vain osa datasta hyödynnettäväksi, kun taas tiedosto pitää ladata kokonaisuudessaan.