Opas datan avaamiseen

1. Valitse avattava data

Kuva: Tussitaikurit.

Jos samoista tiedoista tehdään tietopyyntö kerta toisensa jälkeen, on järkevää julkaista ne avoimena datana. Parhaassa tapauksessa säästät omaa aikaasi ja helpotat muiden työtä.

Laajamittainen datan avaaminen kannattaa aloittaa lakisääteisen tietojärjestelmäluettelon julkaisusta. Luettelon avulla saa nopeasti käsityksen siitä, mitä dataa organisaatiolla on ja mitä siitä voidaan avata. Datan hyödyntäjille luettelo antaa mahdollisuuden datanavauspyyntöjen tekemiseen.

2. Oikeudet kuntoon

Jotta dataa voidaan hyödyntää mahdollisimman helposti, hyödyntäjä tarvitsee siihen lailliset ja selvästi ilmaistut oikeudet. Mahdollisimman laajat oikeudet kannustavat tiedon hyödyntämiseen.

Suurin osa julkishallinnon datasta on julkisuuslain perusteella julkista. Ennen julkaisua kannattaa kuitenkin varmistaa, etteivät tekijänoikeudet rajoita datan avaamista ja ettei data loukkaa kenenkään yksityisyydensuojaa tai yleistä turvallisuutta.

Avatulle datalle tulee määritellä käyttölupa eli lisenssi, jossa kerrotaan, miten dataa saa käyttää. Julkisen hallinnon suositus (JHS 189) avointen tietoaineistojen käyttöluvaksi on kansainvälinen Creative Commons Nimeä 4.0. Selkeä ja standardoitu käyttölupa vähentää niin datan julkaisijan kuin hyödyntäjienkin työtä.

3. Julkaise dataportaalissa

Oppaita datan avaajille

Open Knowledge Internationalin Open Data Handbook

Tiedon jakamisen toimintamalli avoindata.fi-palvelussa

Aalto-yliopiston ja Open Knowledge Finlandin laatima Datan avaajan kurssi

InTAcT:n Open Data Toolkit

New York Cityn Digital Playbook

Kanadan hallituksen Do-it-Yourself Open Data Toolkit

Kuuden suurimman kaupungin kokemukset yhtenäisten rajapintojen rakentamisesta on koottu esitesarjaksi

Espoon kaupungin Datan tietosuoja ja tietoturvallinen avaaminen -opas

Datan avaamisessa kannattaa lähteä rohkeasti liikkeelle. Julkaise data ensin omalla verkkopalvelimellasi. Mikäli mahdollista, kannattaa organisaation nettisivujen hakemistorakennetta muuttaa siten, että avatulle datalle on olemassa oma sivu, hakemistorakenteesta riippuen esimerkiksi ”organisaatio.fi/data” tai ”data.organisaatio.fi”.

Avattava tiedosto kannattaa nimetä alusta asti tarpeeksi informatiivisella tavalla, jotta sitä ei tarvitse jälkeenpäin muuttaa. Myöskään tiedostojen URL:ia ei pitäisi muuttaa jälkeenpäin. Kannattaa siis miettiä hyvä osoiterakenne etukäteen ja pitäytyä siinä.

Jos datasi on pääkaupunkiseudun kaupunkien tai kuntayhtymien tuottamaa, se voidaan lisätä HRI-palveluun. Ennen tietoaineiston latauslinkin ja metatietojen ilmoittamista palveluun käy läpi HRI:n julkaisukriteerit.

4. Tee tunnetuksi, kerää palautetta

Avoimella datalla on arvoa vasta, kun sitä käytetään. Tee data-avauksiasi tunnetuiksi sekä suurelle yleisölle että avoimen tiedon aktiiveille ja kerää palautetta tiedon hyödyntäjiltä esimerkiksi Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamisissa.

HRI edistää avoimen datan käyttöä ja välittää datasta saadut palautteet tiedontuottajalle. HRI:sta saat myös tietoa hackathoneista ja muista avoimen datan hyödyntämistä vauhdittavista tapahtumista.

Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne HSL järjesti joukkoliikenteen reittioppaan datan avausta vauhdittamaan kilpailun, jossa etsittiin parhaita dataa hyödyntäviä mobiilisovelluksia. Suosio oli valtaisa. Kaikkiaan 60 mobiilisovellusta osallistui kilpailuun.