Datan hyödyntäjälle

Sovellusgallerian helmiä

Mustavalkoinen ilmakuva Hakaniemestä vuodelta 1932.

Helsinki ilmakuvina

Miten Helsinki on kehittynyt vuosikymmenten saatossa?

Kännykkä, jossa on BlindSquare-sovellus sekä kuulokkeet.

BlindSquare

Näkövammaisia auttava lisätyn todellisuuden sovellus.

Kaikki hyötyvät avoimesta datasta

Datakatalogeista löytyvää avointa dataa voi hyödyntää lukemattomin tavoin: esimerkiksi päätöksenteon tukena, numerodataa havainnollistavina visualisointeina, karttavisualisointeina tai datajournalistien tarinoina. Avoimen datan pohjalta on tehty jopa yksi koru.

Dataa voi hyödyntää kuka tahansa – journalisteista ja sovelluskehittäjistä aina aktiivisiin kansalaisiin, joita kiinnostaa johtopäätösten tekeminen tai uusien ilmiöiden löytäminen datan avulla.

Opiskelijat saavat avoimesta datasta maksutonta, ajantasaista ja paikallista materiaalia opinnäytetöihinsä, ja yritykset käyttävät avoimia aineistoja mm. analyysiensa pohjana tai yhdistelevät niitä hallussaan oleviin muihin aineistoihin.

Tutustu, ideoi, toteuta

Avointa dataa on hyödynnetty jo monilla eri tavoilla. HRI:n sovellusgalleriaan on poimittu esimerkkejä HRI:n kautta avattujen datojen hyödyntämisestä. Sovellusgalleriassa voi tutustua muiden avoimen datan hyödyntäjien aikaansaannoksiin. Jos haluat oman sovelluksesi sovellusgalleriaan, voit lähettää sen perustiedot meille kätevästi lomakkeella.

Jos taas haluaisit kovasti päästä jo koodaamaan, mutta idea uupuu, voit tutustua muiden tekemiin ideoihin ja jatkaa idean kehittämistä sovellukseksi. Voit jättää HRI:n sivuille myös oman sovellusideasi, jos sinulla ei ole aikaa tai taitoja sen toteuttamiseen.

Tälle sivustolle kootuilla ohjeilla pääset alkuun avoimen datan hyödyntämisessä.