Helsinki Loves Developers: Energiarenessanssi Helsingissä

07.05.2019
Helsinki haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä - käytännössä tämä edellyttää suurta muutosta energiankulutuksessa ja -lähteissä tulevina vuosina! Muutoksessa tarvitaan sopivaa dataa, jotta voimme ymmärtää kulutustapoja, tehdä muutoksia ja luoda uusia, kestäviä ratkaisuja. Helsingillä on p...

HRI:n vuosi 2019: Lisää yhteentoimivuutta ja uusia hyödyntäjiä

19.03.2019
HRI:n vuosi 2019 on alkanut vauhdikkaasti dataa avaten ja toimintaa suunnitellen. Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamiset jatkuvat tänäkin vuonna, samoin yhteistyö niin korkeakoulujen kuin muiden dataa avaavien tahojen kanssa. Datan avaaminen jatkuu tuttuun tapaan aiempien suunnitelmien, data...

MyHelsinki Open API vuoden 2018 paras data-avaus

20.02.2019
HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2018 parhaaksi data-avaukseksi MyHelsinki.fi-palvelun avoimen rajapinnan. Kunniamaininnan saavat HSY:n avaamat Pääkaupunkiseudun ortokuva 2017 ja Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla -data. HRI:n ohjausryhmä valitsi helmikuun kokouks...

HRI:n vuosi 2018: Rajapintoja ja aktiivista viestintää

25.01.2019
Vuonna 2018 Helsinki Region Infoshare jatkoi tuttuun tapaansa pääkaupunkiseudun kaupunkien datojen avaamista ja avattujen aineistojen käytön edistämistä. Vuoden aikana avattiin dataa erityisesti rajapintojen kautta, järjestettiin Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamisia sekä tehtiin yhteistyöt...

HRI:n sivusto uudistui

01.03.2018
HRI:ssa on 2.3.2018 tehty suuri verkkosivu-uudistus, jossa hri.fi-sivusto päivitettiin käyttämään 6Aika-yhteistyössä tehtyä uutta dataportaalipohjaa. Eri kaupunkien dataportaalit ja datojen metatietomallit yhdenmukaistuvat sen myötä, ja jatkokehitystä voidaan vastedes tehdä kustannustehokkaammin yht...

HRI:n vuosi 2017: Datan avaajien ja hyödyntäjien joukko jatkaa kasvuaan

19.02.2018
Helsinki Region Infoshare jatkoi vuonna 2017 tuttuun tapaansa pääkaupunkiseudun kaupunkien datojen avaamista ja avattujen aineistojen käytön edistämistä. Vuoden aikana tehtiin yhteistyötä mm. kuutoskaupunkien ja korkeakoulujen kanssa, järjestettiin koulutuksia ja kehittäjätapaamisia sekä jaettiin HR...

Infopankki.fi:n rajapinta vuoden 2017 paras data-avaus

15.02.2018
HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2017 parhaaksi data-avaukseksi Infopankki.fi:n avoimen rajapinnan. Kunnianmaininnan saavat Etelä-Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat, Espoon kaupungin palauterajapinta ja tapahtumarajapinta sekä Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteis...

HRI:n sivusto uudistuu

02.02.2018
HRI:ssa on parastaikaa työn alla suuri verkkosivu-uudistus, jossa hri.fi-sivusto päivitetään käyttämään 6Aika-yhteistyössä tehtyä uutta dataportaalipohjaa. Eri kaupunkien dataportaalit ja datojen metatietomallit yhdenmukaistuvat sen myötä, ja jatkokehitystä voidaan vastedes tehdä kustannustehokkaamm...

HRI:n vuosi 2018: Datan avaaminen arkipäiväistyy ja viestintää vahvistetaan

17.01.2018
HRI:n vuosi 2018 on lähtenyt mukavasti käyntiin data-avauksia ja datan hyödyntämistä edistäviä toimia suunnitellen. HRI jatkaa toimintaansa tuttuun tapaan, vaikka henkilökunnan määrä on hieman aiempia vuosia pienempi 6Aika Avoin data -hankkeen päätyttyä vuoden 2017 lopussa. Pääkaupunkiseudun kaupung...

Kaupungin päätökset avoimena datana

16.06.2017
Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne uudistuivat 1.6.2017. Samaisena päivänä järjestetyn, kevätkauden viimeisen avoimen datan avokonttorin teemana oli Helsingin kaupungin päätöksentekodata. Avokonttorissa esiteltiin kaupungin päätösrajapintaa ja ideoitiin uudenlaisia tapoja...

Avoin data helpottaa parkkipaikan löytämistä

05.06.2017
Varsinkin keskustassa vapaata pysäköintipaikkaa etsiessä saa usein kiertää korttelin jos toisenkin. Kun tiedot maksetuista pysäköintipaikoista saa piakkoin avoimena datana yhden järjestelmän kautta, voidaan parkkipaikkojen perässä tapahtuvaa korttelirallia vähentää ja paikan löytämistä helpottaa eri...

Helsinki App tuo kuntapalvelut kännykkään

12.04.2017
6.4.2017 järjestetyn avoimen datan avokonttorin teemana oli Digitaalinen Helsinki -ohjelma, jossa pyritään sujuvoittamaan kaupunkilaisten arkea uusilla digipalveluilla. Yksi sen hankkeista on avoimen lähdekoodin Helsinki App -kännykkäsovellus, jonka toiminnallisuuksia voi rakentaa kuka tahansa. Huht...