HRI:n vuosi 2018: Rajapintoja ja aktiivista viestintää

Vuonna 2018 Helsinki Region Infoshare jatkoi tuttuun tapaansa pääkaupunkiseudun kaupunkien datojen avaamista ja avattujen aineistojen käytön edistämistä. Vuoden aikana avattiin dataa erityisesti rajapintojen kautta, järjestettiin Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamisia sekä tehtiin yhteistyötä eri tahojen kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Viestintää tehtiin suunnitelman mukaisesti mm. HRI:n sivuilla, Facebookissa, Twitterissä sekä uutiskirjeessä. Suosikkityökaluni-juttusarjassa nostettiin esiin avoimen datan sovellusten takana olevia henkilöitä. HRI:n artikkeleissa esiteltiin myös mielenkiintoisia uusia data-avauksia. Maaliskuussa hri.fi-sivusto uudistui, kun sivusto päivitettiin käyttämään 6Aika-yhteistyössä tehtyä uutta dataportaalipohjaa. Sivustouudistuksen yhteydessä HRI:n sivuille lisättiin mm. avoimen datan sanasto sekä HRI:n historian aikajana.

Dataa auki erityisesti rajapintojen kautta

Vuonna 2018 pääkaupunkiseudulla tehtiin kaikkiaan 38 uutta data-avausta. Uusien avauksien lisäksi huolehdittiin aiemmin avattujen aineistojen päivityksistä. Vuoden aikana dataa avattiin erityisesti rajapintojen kautta. Helsingissä paneuduttiin muutamiin kaupungin IT-hankkeisiin, joiden järjestelmissä arvioitiin olevan avattavissa olevaa julkista tietosisältöä. Helsinki avasi rajapintojen kautta mm. tietoa pysäköintipaikkojen käytöstä, MyHelsinki-sivuston sisältöä, Helsingin ja Tallinnan luontoreitit sekä tietoa Helsingin nimistöstä. Espoo puolestaan julkaisi 3D-kaupunkimallinsa avoimena datana.

Auringon säteilymäärät katoilla pääkaupunkiseudulla
HSY:n maaliskuussa 2018 avaamaa Auringon säteilymäärät katoilla pääkaupunkiseudulla -aineistoa on katsottu jo satoja kertoja.

HRI:lta aika ajon toivottuja kyselyaineistoja avattiin vuoden aikana kolme: Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely, Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekyselyn vastaukset sekä Helsingin kansallinen kaupunkipuisto -kyselyn vastaukset.

Seudullisesti Helsingin seudun liikenne (HSL) avasi mm. kaupunkipyöräasemat. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) puolestaan julkaisi avoimena datana mm. pääkaupunkiseudun tonttivarannon kortteleittain, auringon säteilyenergian määrän katoilla pääkaupunkiseudulla sekä useita jätteisiin liittyviä tilastoja.

Suurta yleisöä eniten kiinnostanut aineisto oli jälleen HSY:n vuonna 2015 avaama pääkaupunkiseudun postinumeroalueet (yli 6 500 katselukertaa). Katsotuimpia ja ladatuimpia aineistoja olivat myös Helsingin ajantasa-asemakaava, Helsingin 3D-kaupunkimallit, Helsingin seudun kuolleet -tilasto sekä kaupunkien ostodatat. HRI:n kategorioista eniten hakuja tehtiin viime vuosien tapaan karttoihin; seuraavilla sijoilla olivat liikenne ja matkailu sekä asuminen.

Vuonna 2018 hri.fi-verkkopalvelussa vieraili yli 52 000 henkilöä. Istuntoja oli yhteensä miltei 76 000 ja sivukatseluja reilut 375 000. Sivuston kävijämäärät laskivat viime vuodesta. Syynä siihen oli osaltaan sivustouudistuksessa tapahtunut virhe, joka esti parin kuukauden ajan sivuston löytymisen hakukoneilla. Sen sijaan mm. sivujen katselumäärät sekä katsotut sivut per istunto nousivat. Suurin kävijäpiikki (570) oli yllättäen joulupäivänä 25.12., jolloin oli tarkasteltu erityisesti Helsingin kaupunginosat -aineistoa.

Sosiaalisen median seuraajien määrät nousivat reilusti edellisvuotisista erityisesti Twitterissä. Uusi #AVOINDATA #JOULUKALENTERI -somekampanja tavoitti suuren määrän ihmisiä ja toi HRI:lle uusia seuraajia.

Yhteistyötä monien tahojen kanssa

HRI jatkoi tiivistä yhteistyötä myös datan potentiaalisten hyödyntäjien kanssa. Kehittäjäyhteistyötä on tehty erityisesti Helsinki Loves Developers -toimintamallin muodossa. Hel<3Dev-kehittäjätapaamisia järjestettiin kerran kuukaudessa johonkin aihepiiriin liittyen. Teemoina olivat mm. MyHelsinki Open API, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut, OpenStreetMap, paikkatiedot, historialliset aineistot sekä karttakyselyt. Osallistujia tilaisuuksissa oli vaihtelevasti noin 20-50 henkilöä. Kaikista kehittäjätapaamisista julkaistiin yhteenvedot HRI:n sivuilla.

Helsinki Loves Developers: OpenStreetMap
Lokakuun Helsinki Loves Developers -tapaamisen aiheena oli avoin paikkatieto ja OpenStreetMap.

HRI osallistui 3.3. ympäri maailmaa vietettävään Open Data Dayhin järjestämällä yhteistapahtuman Open Knowledge Finlandin kanssa. Tapahtumassa esiteltiin kiinnostavia datoja sekä avoimen datan bisnescaseja.

HRI jatkoi yhteistyötä seudun korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Metropolia AMK:n opiskelijat toteuttivat syksyllä ohjelmistokehityskurssillaan avointa dataa hyödyntäviä digitaalisia ratkaisuja helpottamaan lasten ja nuorten päätymistä harrastusten ja erilaisten tapahtumien pariin. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Outi Hermans, Hami Kekkonen, Riku Oja ja Tanja Lahti esittelivät Paikkatietomarkkinoilla marraskuussa pääkaupunkiseudun avoimia paikkatietoaineistoja.
Outi Hermans, Hami Kekkonen, Riku Oja ja Tanja Lahti esittelivät Paikkatietomarkkinoilla pääkaupunkiseudun avoimia paikkatietoaineistoja.

Pääkaupunkiseudun avoimet aineistot olivat käytössä myös useissa kilpailuissa ja tapahtumissa, kuten Hack4Fi-kulttuurihackathonissa, 10 days 100 challenges -ohjelmassa, Junctionissa sekä vuoden 2017 puolella alkaneessa Future City Challengessa.

HRI järjesti pääkaupunkiseudun kaupunkien työntekijöille kaksi koulutuspäivää datan avaamisesta ja hyödyntämisestä. Kaikki koulutusmateriaalit ovat HRI:n sivuilla avoimesti CC 4.0 -lisenssillä varustettuina saatavilla ja edelleen hyödynnettävissä.

HRI:lla oli oma osasto Paikkatietomarkkinoilla marraskuussa. Osastolla kävi kahden päivän aikana satoja vierailijoita.

HRI:n oppeja jaettiin myös kansainvälisesti. Vuoden aikana HRI:n kokemuksia ja pääkaupunkiseudun avoimia datoja esiteltiin lukuisissa tilaisuuksissa mm. puolalaisille, ruotsalaisille, virolaisille ja singaporelaisille asiantuntijadelegaatioille. Alkuvuodesta EU:n PSI-direktiivin uudistamista valmistelevat virkamiehet järjestivät Brysselissä tilaisuuden, johon oli kutsuttu mukaan myös HRI kertomaan kokemuksiaan. Syyskuussa HRI pääsi jakamaan oppejaan Nokian Smart City Data -tapahtumassa Espoossa ja lokakuussa EU Datathon -lopputapahtumassa Brysselissä. Marraskuussa HRI oli esillä European Data Portaalin “Open Data in Smart Cities” –webinaarissa. Lisäksi HRI:n Tanja Lahti ja Hami Kekkonen osallistuivat marraskuussa Open Data Instituten järjestämään ODI Summit 2018 -tilaisuuteen Lontoossa.

HRI:n ohjausryhmän jäsenet vuonna 2018

 • Timo Cantell, Helsinki, puheenjohtaja
 • Ari Jaakola, Helsinki
 • Annukka Varteva, Helsinki
 • Tanja Lahti, Helsinki
 • Hami Kekkonen, Helsinki, sihteeri
 • Outi Hermans, Helsinki
 • Teuvo Savikko, Espoo
 • Petri Lintunen, Espoo
 • Jaana Suonsaari, Espoo
 • Henrik Lönnqvist, Vantaa
 • Elina Parviainen, Vantaa
 • Liisa Sarvimäki-Paananen, Kauniainen
 • Hanna Niemi-Hugaerts, Forum Virium Helsinki
 • Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
 • Marja Pirttivaara, Sitra