Avointa tietoa vapaa-aika- ja kulttuuripalveluista

Helsinki on tulvillaan vapaa-ajan mahdollisuuksia kulttuuripalveluista harrastustoimintaan. Erilaisin vapaa-aika- ja kulttuuripalveluin kaupunki haluaa tukea asukkaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja sivistystä. Tietoa palveluista julkaistaan avoimesti verkossa, ja lisäksi monet tietovarannot ovat saatavilla myös avoimena datana.

Marraskuun Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamisessa tutustuttiin tarkemmin Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avoimiin ja avattavissa oleviin datoihin sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksiin.

Tavoitteena maailman toimivin kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunki

Helsingin kaupungin strategian yksi tavoite on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki, ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatiovisiossa Helsinki on maailman toimivin kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunki, sanoo ICT-kehityspäällikkö Joonas Pekkanen. Hänen mielestään Helsingissä on helppoa kehittää tulevaisuuden ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä yleishyödyllisten ja kaupallisten kumppaneiden kanssa.

Joonas Pekkanen esittelee Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatiovisiota.
Joonas Pekkanen esittelee Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatiovisiota. Kuva: Tanja Lahti.

Yksi digitalisaatio-ohjelman toimenpiteistä on toimialan kaikkien julkisten datojen avaaminen. Toimialalla on open by default -periaate: jos ei ole perusteita avaamatta jättämiselle, niin data avataan. Periaatteissa on myös mm. avoimen lähdekoodin kehittäminen, yhteistyö kaupungin ulkopuolisten kehittäjien kanssa sekä joustavien ja skaalautuvien ratkaisujen tekeminen.

Toimialalla on työn alla myös Helsinki-mobiilisovellus, joka helpottaa asiointia kaupungin kanssa ja mahdollisesti tulevaisuudessa korvaa erilliset asiakaskortit, kuten kirjastokortin. Lisäksi aktiivisessa kehityksessä on oma.helsinki-palvelu, joka tarjoaa my data -ajattelun mukaisen käyttäjäprofiilin kaupungin palveluihin ja mahdollistaa kaupunkiyhteisen asiakkuuden – kunkin käyttäjän tiedot kysytään palveluun vain kertaalleen ja käyttäjällä on kontrolli omiin tietoihinsa.

Tapahtuma- ja harrastustietoja kaikkien käyttöön

Linked Eventsissä tapahtumatiedot tallennetaan yhteen järjestelmään samassa muodossa. Data on rajapinnan kautta helposti ja vapaasti käytettävissä erilaisissa kaupungin ulkopuolistenkin laatimissa sovelluksissa.
Linked Eventsissä tapahtumatiedot tallennetaan yhteen järjestelmään samassa muodossa. Data on rajapinnan kautta helposti ja vapaasti käytettävissä erilaisissa kaupungin ulkopuolistenkin laatimissa sovelluksissa.

Tietoa Helsingin järjestämistä lukuisista tapahtumista saa avoimen Linked Events -tapahtumarajapinnan kautta. Rajapinnan kautta saa tietoa niin kaupungin omista tapahtumista kuin markkinoinnin valitsemista muidenkin tahojen järjestämistä tapahtumista. Tapahtumia on noin 300 päivässä, kaikkiaan noin 100 000. Järjestelmään on kertynyt myös historiadataa vuodesta 2014 alkaen. Tällä hetkellä Linked Eventsin dataa käytetään noin 15 eri sovelluksessa, kuten infonäytöillä, Palvelukartassa sekä Eventmoressa ja muissa kaupungin ulkopuolisten tahojen tekemissä (mobiili)sovelluksissa, kertoo Aleksi Salonen kaupunginkansliasta. Kaupunki hyödyntää Palvelukartassaan itse samaa, ulkopuolisillekin käyttäjille tarjottavaa avointa rajapintaa, jolloin datan laatu ja rajapinnan käytettävyys pysyvät hyvänä.

Linked Eventsin tietomallia ja teknologiaa hyödyntäen Helsingissä on tekeillä Linked Courses -rajapinta, jonka kautta saa tietoa kaupungin eri tahojen järjestämistä kursseista, kertoo Joonas Pekkanen. Beta-vaiheessa olevaan Linked Coursesiin on tehty nyt kaksi importeria, toinen Harrastushaku-palvelusta ja toinen Kulttuuritalolla käytössä olevasta järjestelmästä. Vastaisuudessa myös mm. työväenopiston kurssitiedot tuodaan järjestelmään rajapinnan kautta. Myös muiden kaupunkien kurssitietoja on mahdollista tuoda järjestelmään, joten se voi tulevaisuudessa laajeta jopa koko Suomen kattavaksi. Tavoitteena on saada rajapinta laajempaan käyttöön ja HRI:n datakatalogiin tämän vuoden loppuun mennessä.

Linked Courses -rajapinnan lisäksi pääkaupunkiseudun työväenopistoilla on käynnissä opistojen yhteisen Ilmonet-järjestelmän päivitys. Päivityksen yhteydessä opistojen tuhansia kurssi-, luento- ja tapahtumatietoja aletaan tarjota myös avoimen REST-rajapinnan kautta, kertoo ICT-asiantuntija Pertti Koskela. Tiedot luennoista ja tapahtumista importoidaan tulevaisuudessa myös Linked Eventsiin. Ilmonetin rajapinnan käyttöön tarvitaan tällä hetkellä api-avain, mutta tulevaisuudessa tietoja pystytään tarjoamaan ilman avainta ainakin Linked Coursesin kautta. Tilaisuudessa olleet kehittäjät toivoivat, että vastaisuudessa Ilmonetinkin rajapintaa pystyisi vähintään kokeilemaan ellei myös käyttämään ilman api-avainta, sillä sen hankkiminen lisää kynnystä ryhtyä testaamaan rajapintaa.

Tietoja kaupungin ylläpitämistä liikuntapalveluista, kuten hiihtoladuista, luistelukentistä ja uimarannoista, saa uudehkon Ulkoliikuntakartan kautta. Kartalta löytyvät niin liikuntapaikkojen sijainnit kuin myös niiden kuntotiedot. Viime kesänä kartalta haettiin paljon uimarantojen sinilevätietoja, kertoo palvelun tehnyt ohjelmistokehittäjä Timo Tuominen Helsingin kaupunginkansliasta. Avoimeen dataan sekä avoimiin rajapintoihin perustuvan Ulkoliikuntakartan taustalla on pääkaupunkiseudun palvelukartan rajapinta. Jatkokehityssuunnitelmissa on mm. tiedonkeruun joukkoistaminen, kuten hiihtäjien päivittämät latujen kuntotiedot. Osallistujat ideoivat, että tietoa latujen ruuhkatilanteesta voisi saada videokuvaan perustuvalla hahmotunnistuksella. Myös IoT-sensoreilla voisi kerätä dataa ainakin uimavesien lämpötiloista – mahdollisesti myös mm. luistelukentän jään kunnosta. Forum Viriumissa tehdäänkin jo kokeiluja veden lämpötilan mittaamisesta sensoreilla.

Luovia ratkaisuja avoimen datan pohjalta

Avoimia kulttuuriaineistoja hyödynnettiin lokakuun alussa järjestetyssä Hack4FI-tapahtumassa, kertoo Aki Pohjankyrö kaupunginmuseosta. Neljättä kertaa järjestettyyn tapahtumaan rekisteröityi sata osallistujaa – ennätysmäärä poikkiammatillisesta yhteistyöstä ja kulttuuriaineistojen luovasta uudelleenkäytöstä kiinnostuneita osanottajia. Viikonlopun aikana kaupunkilaiset ja kansainväliset vieraat ideoivat yhteensä 18 uutta avoimiin aineistoihin perustuvaa konseptia, palvelua ja teosta kaikkien käyttöön. Eniten yleisöääniä sai teos Into the Wild Box -installaatio, joka on saanut inspiraationsa Jean Sibeliuksen mukanaan kantamasta tulitikkurasiasta.

Esitysmateriaalit

Tanja Lahti: Open data regarding culture and leisure
Aleksi Salonen: Linked Events -tapahtumarajapinta
Pertti Koskela: Ilmonet ja rajapinnat
Aki Pohjankyrö: Avoimien kulttuuridatan hyödyntäminen – case Hack4FI 2018
Metropolia AMK:n opiskelijatiimi Team HaHae

Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat puolestaan ovat testanneet ja käyttäneet Linked Courses -kurssirajapinnan beta-versiota syksyn ohjelmistokehityskurssillaan. Kurssilla tehdään innovaatioprojekti, joka yhdistää mm. tuotantotalouden ja tietotekniikan opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita. Lähtökohtana oli tehdä sovellus, joka innostaa nuoria harrastamaan enemmän. Kehittäjätapaamisessa töitään oli esittelemässä kaksi ryhmää, Team Pi-map sekä Team HaHae.

Team Pi-mapin sovellusideassa nuoret pystyvät luomaan karttanäkymään tapahtumia ja aktiviteetteja, kutsumaan kavereitaan niihin ja pyytämään lupaa osallistua toisten luomiin tapahtumiin. Team HaHae puolestaan loi sovelluskonseptin, jossa harrastusten kokeileminen on pelillistetty ja nuori voi vaikka sovelluksen chatbotin suosittelemia harrastuksia kokeilemalla ja kursseille osallistumalla kerätä itselleen pisteitä. Pisteillä voisi saada pieniä palkintoja, kuten ilmaisia uimahallikäyntejä.

Kiitos kaikille kehittäjätapaamiseen osallistuneille! Seuraava Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaaminen on 13.12. poikkeuksellisesti Helsingin kaupunginmuseossa (Aleksanterinkatu 16). Aiheena on tuolloin MyHelsinki Open API. Kehittäjätapaamiset jatkuvat ensi vuonna todennäköisesti helmikuussa keskustakirjasto Oodin tiloissa. Tulevista kehittäjätapaamisista tiedotetaan mm. Helsinki Loves Developers -Facebook-ryhmässä.