Voisiko mobiilisovellus innostaa nuoria harrastusten pariin?

Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijat tarttuivat syyskuussa 2018 Helsingin kaupungin haasteeseen ja kehittivät harrastusten etsintään käyttäjälähtöisiä sovelluksia. Insinööriopiskelijoista muodostuneet kahdeksan tiimiä loivat omat mobiilisovelluksensa avoimia datoja ja rajapintoja hyödyntäen.

Helsingin kaupunki ja Helsinki Region Infoshare tekivät jälleen syksyn ajan kurssiyhteistyötä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Metropolia järjestää vuosittain Innovation Project -kurssin, jossa mm. mediatekniikan ja tuotantotalouden insinööriopiskelijat luovat tiimeissään mahdollisimman käyttäjälähtöisiä sovelluksia asiakkaan esittämään haasteeseen.

Kehittämisasiantuntija Suvi Ervamaa Helsingin kaupungilta esitteli opiskelijoille kurssin kick off -tilaisuudessa harrastamisen esteitä, jotka kannattaa ottaa myös sovelluskehityksessä huomioon.

Syksyn 2018 kurssilla Helsingin haasteeseen tarttuneet opiskelijat loivat sovelluksia, jotka auttaisivat ja innostaisivat lapsia ja nuoria hakeutumaan harrastusten tai tapahtumien pariin. Aihe on varsin tärkeä kaupungin vinkkelistä, sillä kaupungin strategiaohjelmassa todetaan, että “Helsingin päämäärä on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus, nuoret luottavat Helsingin tulevaisuuteen asuinpaikkana ja voivat vaikuttaa sen toimintaan.” Helsingissä on paljon nuoria, joilla ei ole syystä tai toisesta harrastusta. Kaupungin teettämän tutkimuksen mukaan tyypillinen este harrastamiselle on rahan, ajan tai harrastamisen kulttuurin puute.

Tietoa harrastuksista on ollut tarjolla jo pitkään Harrastushaku-palvelussa. Palvelusta löytyy Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien tarjoamia harrastuksia sekä erilaisten järjestöjen ja yritysten järjestämää, nuorille suunnattua harrastustoimintaa. Tämän lisäksi Helsingissä on kehitetty avointa Linked Courses -rajapintaa, jonka kautta em. harrastustietoa olisi tarjolla myös avoimena datana.

Metropolian opiskelijat pääsivät ensimmäisinä testaamaan kehitteillä olevaa Linked Courses -rajapintaa. Opiskelijat olivat avoimesta rajapinnasta ja sieltä saatavilla olevista tiedoista innoissaan, mutta löysivät rajapinnasta myös paljon kehittämisen varaa. Toinen opiskelijoiden aktiivisesti hyödyntämä avoin rajapinta oli Linked Events -tapahtumarajapinta.

800
Opiskelijat listasivat kurssin kick-off-tilaisuudessa Laiturilla ajatuksiaan harrastamisen tärkeydestä.

Kurssin päätöstilaisuudessa, joka pidettiin 13.12.2018 Helsingin kaupunginmuseon aulatilassa, opiskelijatiimit pääsivät esittelemään tuotoksiaan kaupungin väelle ja muille kiinnostuneille. Opiskelijatiimit olivat kehittäneet sovelluksiaan kysellen ja huomioon ottaen lasten ja nuorten haasteet ja tarpeet. Osa kehitetyistä mobiilisovelluksista tarjoaa käyttäjälleen karttanäkymän, osa chatbot-palvelua, osa pelillistämisominaisuuksia. Jotkin sovelluksista voisivat olla pienellä lisätyöllä valmiita julkaistaviksi sovelluskaupassa, kun taas muutamien toteutus jäi aika alkuvaiheeseen.

Opiskelijatiimit esittelivät sovelluksiaan kurssin päätöstilaisuudessa Helsingin kaupunginmuseon aulassa.

Päätöstilaisuudessa kaupungin väki kiitteli kaikkia tiimejä mainioista tuotoksista. Kunniamaininnan sai Actify-sovellus, jonka kehittivät Anh Nguyen Le, Dang Nguyen, Nooke Parviainen, Samuli Holmström ja Thanh Nguyen. Tiimien sovellusten koodeihin voi tutustua Githubissa.

Kaupunki jatkaa beta-vaiheessa olevan Linked Courses -rajapinnan kehittämistä palautteiden pohjalta ja julkaisee rajapinnan lähiaikoina myös hri.fi:ssa. Lisäksi on tarkoitus jatkaa keskustelua opiskelijatiimien mobiilisovellusten mahdollisesta jatkokehityksestä.