Helsinki haastaa 10 days 100 challenges -kisaajat kehittämään ratkaisuja rakennusten energiankulutuksen vähentämiseen

Helsingin kaupunki on mukana kaikille avoimessa 10 days 100 Challenges -ohjelmassa, joka järjestetään 4.-15.6.2018 Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä. Ainutlaatuisen, kymmenen päivää kestävän ohjelman tavoitteena on kehittää innovatiivisia ratkaisuja eri organisaatioiden todellisiin ongelmiin ja haasteisiin. Ohjelma on avoin kaikille kiinnostuneille, joten ohjelmaan voi osallistua esimerkiksi liike-elämän asiantuntija, opiskelija, sovelluskehittäjä tai palvelumuotoilija.

Helsingin kaupungin omistamien rakennusten todellisia energiankulutustietoja pääsee tarkastelemaan myös Helsingin energia- ja ilmastoatlaksessa.

Helsingin kaupunki kannustaa haasteellaan kehittämään työkalun tai konseptin työkalusta, joka auttaisi vähentämään kaupungin omistamien asuin- ja muiden rakennusten energiankulutusta proaktiivisesti avointa dataa hyödyntäen. Työkalun voi suunnitella joko asukkaan, rakennuksen omistajan (kaupungin) tai molempien käyttöön. Helsingillä on kunnianhimoinen strateginen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaupunki omistaa yli 2000 asuin- ja muuta rakennusta. Näistä rakennuksista on saatavilla avoimena datana energiankulutusdataa, jota on järkevää tutkia, analysoida ja hyödyntää rakennusten energiatehokkuuden kasvattamiseksi.

Helsingin kaupungin omistamista asuin- ja muista rakennuksista on saatavilla todellisia energiankulutustietoja ja muiden tahojen hallinnoimista rakennuksista laskennallista tietoa. Avoimena datana on tarjolla myös muita, kiinnostavia aineistoja, kuten rakennusten perusominaisuustietoja ja koko Helsingin kattava 3D-kaupunkimalli. Em. tietoja voi helposti tarkastella Helsingin energia- ja ilmastoatlaksessa.

Lisätietoa Helsingin ja pääkaupunkiseudun avoimista tietoaineistoista löytyy Helsinki Region Infoshare -palvelusta. Lisäksi tänne on listattu tähän haasteeseen linkittyviä potentiaalisia tietoaineistoja.

Helsinki ja muut haastekumppanit ovat kuvanneet haasteensa tänne: https://open-ecosystem.org. Ohjelmaan osallistuvat valitsevat haasteista mieleisensä ja muodostavat samasta haasteesta kiinnostuneiden kanssa sopivan tiimin.

Helsingin kaupunki tarjoaa haasteeseen parhaan ratkaisun tai konseptin kehittäneelle tiimille mahdollisuuden esitellä tuotostaan kaupungin asiantuntijoille. Lisäksi kaikki kilpailuun osallistuneet opiskelijat saavat kriteereiden mukaisesta työstään 5-10 opintopistettä.

Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautuminen: www.10days100challenges.fi