Materiaalit ja logo

Tälle sivulle on koostettu Helsinki Region Infosharen tuottamia esitteitä ja videoita sekä palvelun logo. Kaikkien aineistojen paitsi piirrosvideoiden lisenssi on Creative Commons 4.0 BY. HRI tuottaa myös avoimen datan koulutusmateriaaleja.

Ohjevideot

Tapahtumien tallenteita

Esitteet ja julkaisut

Sovellusesitteen kansikuva.   Keväällä 2019 tehty esite, jossa nostetaan kategorioittain esiin mielenkiintoisia HRI:n kautta avattuja datoja sekä niistä tehtyjä sovelluksia. Esite on käännetty myös englanniksi.
   
HRI-esitteen kansikuva.   HRI:n syksyllä 2018 tehty nelisivuinen, A5-kokoinen esite, jossa kerrotaan lyhyesti HRI-palvelusta sekä avoimen datan hyödyistä. Esite on saatavilla myös englanniksi.
   
Vuonna 2014 tehdyn HRI-esitteen kansikuva.   HRI:n vuonna 2014 tehty nelisivuinen esite, jossa esitellään lyhyesti HRI-palvelu ja datan avaaminen käytännössä sekä joitain avoimen datan hyötyjä ja hyödyntämisesimerkkejä. Esite on saatavilla myös englanniksi.
   
HRI:n 2 vuotta avointa julkista dataa -julkaisun kansikuva.     HRI:n vuonna 2013 julkaisema avoimen tiedon opas kertoo tiedon avaajien kokemuksista ja avoimen tiedon läpimurrosta julkishallinnossa. Opas on julkaistu myös englanniksi.

6Aika-yhteistyössä tehdyt esitteet

Kuutoskaupunkien vuosina 2014-2017 6Aika-hankkeessa saamat kokemukset ja opit on koottu esitesarjaan.

Avoimet ja yhtenevät rajapinnat -esitteen kansikuva.   Avoimet ja yhtenevät rajapinnat -esitteessä kuvataan konkreettisesti rajapinnat, joita kaupungit ovat avanneet ja harmonisoineet yhdessä. Esitteessä kerrotaan myös, miksi avoimet rajapinnat ovat tärkeitä ja mitä kaupungit, yritykset ja sovelluskehittäjät voivat saada niistä irti. Esitteestä löytyy myös ohjeita ja vinkkejä avoimen rajapinnan kehittämiseen ja käyttöönottoon.
Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista -esitteen kansikuva.   Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista -esitteessä kuvataan, millaisia asioita kaupunkien tulee ottaa huomioon, kun ne suunnittelevat palveluihinsa avoimia ohjelmointirajapintoja. Rajapintasuosituksia voidaan käyttää kaupunkien strategisten linjausten, periaatteiden ja ohjeiden rinnalla. Suosituksissa otetaan kantaa muun muassa rajapinnan laatuun, palvelulupaukseen, lisensseihin, yhdenmukaistamiseen ja teknisiin asioihin. Suosituksissa on myös muistilista rajapinnan avaajalle.
Kuutoskaupunkien API-työkalupakki -esitteen kansikuva.   Kuutoskaupunkien API-työkalupakki on tarkoitettu luettavaksi Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista -esitteen kanssa. Suosituksissa valotetaan rajapintoja, niiden merkitystä osana kaupunkien palvelutarjontaa sekä rajapintoihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. API-työkalupakki pureutuu astetta tarkemmalla tasolla tärkeimpiin asioihin, joita avoimen rajapinnan toteutuksessa on otettava huomioon. Tarkoituksena on tarjota kaupungin työntekijöille tukea hankinnan tekemiseen.
Liiketoimintaa avoimesta datasta -esitteen kansikuva.   Liiketoimintaa avoimesta datasta -kartoitusta varten tunnistettiin sata avoimen datan liiketoiminnallista ja yhteiskunnallisesti merkittävää käyttötapausta.
Yhdessä kohti avoimen datan liiketoimintaa -esitteen kansikuva.   Yhdessä kohti avoimen datan liiketoimintaa -opas kokoaa yhteen Suomen kuuden suurimman kaupungin kokemuksia neljän vuoden ajalta. Millaisia toimenpiteitä on kokeiltu, mitä niistä on opittu? Miten kaupungit voisivat kehittää yritysyhteistyötään?

Logo

Helsinki Region Infosharen logo.
.

HRI:n vanhat kategoriakuvakkeet

HRI:n vanhat kategoriakuvakkeet (20 kpl).
.