Mikä HRI?

Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Palvelusta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja koko seutua koskevaa tietoa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi.

”Julkisen tiedon avaaminen synnyttää uusia palveluja ja liiketoimintaa sekä edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa. Julkisen datan arvo kasvaa sen hyödyntämisen myötä.”

Palvelussa on tarjolla muun muassa Helsingin seudun väestöä, taloutta ja hyvinvointia koskevia tilastotietoja, runsaasti erilaisia paikkatietoaineistoja sekä sovelluskehittäjien suosimia, jopa reaaliaikaista dataa tarjoavia rajapintoja. Tietoaineistoja voi vapaasti ladata itselleen ja hyödyntää haluamallaan tavalla esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, päätöksenteossa, visualisoinnissa, sovellusten kehittämisessä tai datajournalismissa. Avattuja tietoaineistoja on jo hyödynnetty monin eri tavoin. Hyödyntämisesimerkkeihin voi tutustua HRI:n sovellusgalleriassa.

Tavoitteet

Pääkaupunkiseudun kaupunkien julkisia tietovarantoja julkaistaan avoimena datana kaikkien saataville. Datat ovat HRI:n verkkopalvelusta helposti löydettävissä sekä maksutta ladattavissa ja hyödynnettävissä. Verkkopalvelun avulla myös rohkaistaan tiedon tuottajia ja käyttäjiä aiempaa tiiviimpään vuorovaikutukseen keskenään. Tietoa palvelun toimintamallista ja hyväksi koetuista käytännöistä jaetaan muille vapaasti hyödynnettäväksi.

Rahoitus ja hallinto

HRI-palvelun rahoittavat Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. HRI:n alkutaipaletta tukivat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sekä valtiovarainministeriö kuntien yhteistoiminta-avustuksellaan.

HRI-palvelun toimintaa ohjaavat, valvovat ja toteuttavat johto- ja ohjausryhmä pääsopimuksen ja rahoitussopimuksen mukaisesti. Palvelun johtoryhmänä toimii pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajakokous. Ohjausryhmään kuuluvat palvelun rahoittajat, toteuttajat, Helsingin kaupungin kaupunginkanslia ja Forum Virium Helsinki. HRI:n operatiivisesta koordinoinnista puolestaan vastaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslia. HRI-palvelun toteutukseen osallistuu myös Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten tietoaineistoasiantuntijoita, IT-asiantuntijoita, tiedottajia sekä lakimiehiä.

HRI-palvelun keskeinen yhteistyökumppani on alusta alkaen ollut Forum Virium Helsinki. Forum Virium on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. HRI:n hankevaiheessa vuosina 2010-2013 HRI:n projektisuunnittelu ja koordinointi olivat Forum Viriumin vastuulla.