Helsingin kaupungin chatbotien koulutusdatat

Helsingin kaupungin chatbotien koulutusdatat. Data sisältää tällä hetkellä NeRo-neuvolarobotin koulutusdatat.

NeRo-neuvolarobotti on chatbot, joka vastaa Helsingin neuvoloiden asiakkaita mietityttäviin kysymyksiin kaikkina vuorokaudenaikoina. Asiakas voi kysyä NeRolta lapsen kasvuun tai kehitykseen sekä raskauteen liittyvien pulmien lisäksi myös hampaiden hoitoon, puheen kehitykseen ja ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. NeRo voi myös yhdistää asiakkaan tarpeen mukaan terveydenhoitajalle, ja asiakas voi myös itse kertoa NeRolle haluavansa keskustella terveydenhoitajan kanssa. Palvelu on tarkoitettu Helsingin kaupungin äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille.

Palvelu toimii sääntöpohjaisesti neuvolan asiantuntijoiden määrittelemien osaamiskantojen pohjalta. Osaamiskannat muodostuvat useista eri osa-alueista, joista avoimena datana julkaistaan kysymysten aiheet (intents), keskusteluun liittyvät muuttuja/synonyymikirjastot (entities) ja vastaukset (answers).

Mitään chatbotin kanssa käytyjä keskusteluita ei julkaista, vaan ainoastaan edellämainitut osaamiskannan osa-alueet.

Ominaisuustiedot

Anwers

XLSX-tiedosto.

  • key = kyseisen vastauksen yksilöivä tunnistenimi (ID) järjestelmässä. Tähän viitataan dialogin määrittelyissä kun osoitetaan tiettyyn intentiin tietyssä tilanteessa annettava vastaus
  • value = Varsinainen asiakkaalle käyttöliittymässä annettava vastausteksti. Sisältää toisinaan myös ns. tageja, joilla annetaan klikattavia hyperlinkkejä, valintapainikkeita, livechatiin siirtoa tai muita toiminnallisia elementtejä. Pystyviivalla | -erotellut tekstit ovat saman vastauksen eri variaatioita, jotta botti ei hoe aina esim yhtä ja samaa tervehdystä vaan keskustelussa on hieman vaihtelua.

Intents

XLSX-tiedoston formaatti yksinkertaisesti: ensimmäisessä sarakkeessa esimerkkikysymys, toisessa intentin yksilöivä tunniste. Eli ensin kysymystapa jolla tiettyä asiaa voidaan olettaa kysyttävän, ja sitten Intentin ID jolla järjestelmä yhdistää kysymyksen intentiin ja tekee sille määritellyn toimenpiteen.

Entities

XLSX-tiedoston formaatti: ensimmäisessä sarakkeessa entiteetin yksilöivä tunniste, seuraavissa sarakkeissa entiteetin vaihtoehtoiset muodot.

Ensimmäisessä sarakkeessa asia jolle halutaan antaa synonyymi tai muu asia mikä pitää yhdistää kyseiseen entiteettiin. Toisinaan lisätty myös taivutusmuotoja mikäli tekoäly ei tunnista niitä tarpeeksi luotettavasti ilman. Seuraavissa sarakkeissa synonyymit/muut samaan asiaan yhdistettävät sanat. Huom! Järjestelmä josta exportit otetaan jakaa tuntemattomasta syystä samaakin entiteettiä exporteissa usealle riville.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Digitalisaatioyksikkö
Julkaistu 30.06.2022
Lisätietoja
  1. https://www.hel.fi/sote/perheentuki-fi/raskaus-ja-synnytys/sahkoiset-palvelut/neuvolan-chat-palvelu/
  2. https://ai.hel.fi/neuvolarobotti-nero/
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin chatbotien koulutusdatat. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Digitalisaatioyksikkö. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 06.06.2023 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus