HRI:n vuosi 2023: Avoimen datan toimintatapoihin selkeyttä

Vuonna 2023 Helsinki Region Infoshare jatkoi tuttuun tapaansa pääkaupunkiseudun kaupunkien datojen avaamisen tukemista ja avoimen datan hyödyntämisen edistämistä. Vuoden aikana mm. julkaistiin uusi pääkaupunkiseudun avoimen datan elinkaaren hallintamalli.

HRI järjesti vuonna 2023 pääkaupunkiseudun kaupunkien työntekijöille kaikkiaan kolme puolen päivän mittaista koulutuswebinaaria sekä yhden koulutuspäivän datan avaamisesta ja hyödyntämisestä. Kaikki koulutusmateriaalit ovat HRI:n sivuilla avoimesti CC 4.0 -lisenssillä varustettuina saatavilla ja edelleen hyödynnettävissä. Koulutusten lisäksi pidettiin muutamia pienemmille kohderyhmille suunnattuja tietoiskuja.

Vuoden aikana järjestettiin Teamsissa neljä HRI Loves Developers -kehittäjätilaisuutta. Tilaisuuksien teemoina olivat talvikunnossapito, kiertotalous, tilastojen visualisointi kartalla sekä osallisuus. Kaikista tilaisuuksista tehtiiin myös tallenteet.

HRI:n perusviestintää tehtiin pääosin HRI:n sivuilla, Facebookissa, viestipalvelu X:ssä, Linkedinissä sekä uutiskirjeessä.

HRI:ssa oli heinäkuun alkuun saakka siviilipalvelusmies, jonka tehtäviin kuului mm. datan yhteentoimivuuden ja käytettävyyden edistäminen. Hän kirjoitti töistään Tiedosta kartta -blogisarjaa, jossa esimerkkien kautta opastetaan lukijoita paikkatiedon hyödyntämiseen.

Elokuussa HRI:ssa aloitti toinen siviilipalvelusmies, jonka tehtäviin kuuluu mm. datojen metatietojen ylläpito ja sisällön taittaminen hri.fi-sivustolle. Hän työskentelee noin puolet työajastaan HRI:ssa ja puolet Helsingin kaupunkimallin parissa.

Dataa liikenteestä ja erilaisista kyselyistä

Vuonna 2023 pääkaupunkiseudulla tehtiin yhteensä 11 uutta data-avausta. Uusien avausten lisäksi huolehdittiin aiemmin avattujen datojen päivityksistä. Joitain datoja, kuten Helsingin chatbotien koulutusdatoja, myös täydennettiin uusilla kokonaisuuksilla.

Helsinki vastasi käyttäjien toiveisiin avaamalla Aluesarjat-tietokannan tilastoja paikkatietomuodossa. Lisäksi Helsingissä avattiin mikroilmaston simulaatiodemo, talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyn anonymisoidut vastaukset, pääkatuverkon päällysteiden kuntomittaukset sekä historiatietoa Staran tuotantoajoneuvojen liikkeistä ja toimenpiteistä.

Tietoa aluesarjadatasta, jota on saatavilla nyt myös paikkatietona.
Aluesarjat-tietokannan tilastoja on saatavilla Helsingin osalta nyt myös paikkatietomuodossa. Kuva Claudia Bergrothin esityksestä Tiedosta kartta -tapahtumassa kesäkuussa 2023.

Vantaalla avattiin uusina kokonaisuuksina Vantaan kaupunginosat sekä pyöräilyreitit. Kauniainen puolestaan avasi tilastotietoa COVID-19-pandemiasta. HRI-palvelu avasi myös itse dataa, HRI-palvelun käyttöä koskevan kyselyn vastaukset. HSL avasi Suomenlinnan lautan matkustajamääriä ja HSY historiatietoa Helsingin puiden sijainneista vuodelta 2013.

HRI:n ohjausryhmä valitsi vuoden 2022 parhaaksi data-avaukseksi Helsingin kaupungin chatbotien koulutusdatan. Kunniamaininnat saivat HSY:n Tekoälyllä tunnistettu paljas maa pääkaupunkiseudulla sekä Tekoälyllä tunnistetut vettä läpäisemättömät pinnat pääkaupunkiseudulla ja Helsingin kaupunginarkiston aineistot.

Sivustopäivityksiä ja tarkempaa analytiikkatietoa

Loppuvuodesta 2022 hri.fi-sivustolle alettiin tehdä suurempaa CKAN-metatietoalustan versiopäivitystä. Päivitys julkaistiin tuotantoon kesäkuussa 2023. Se ei juurikaan näy loppukäyttäjälle, eikä vaikuta sivuston ulkoasuun tai toimintaan.

Lokakuussa hri.fi:n analytiikkatyökalu vaihdettiin Google Analyticsista Matomoon. Sen myötä sivuston kävijämääristä saadaan taas tarkempaa tietoa.

Avoimen datan hallintamalli ja käyttäjäkyselyitä

HRI julkaisi lokakuussa uuden pääkaupunkiseudun avoimen datan elinkaaren hallintamallin. Malliin on aiempaa tarkemmalla tasolla kirjattu datan avaamis- ja ylläpitovaiheiden tehtävät. Lisäksi mallissa selkeytetään vastuunjakoa datan hallinnoijan ja HRI:n välillä. Hallintamalli julkaistiin myös englanniksi. Lisäksi laadittiin tarkemmat ohjeet HRI:n CKAN:in käyttöön.

Helmikuussa tehdyssä HRI:n käyttäjäkyselyssä saimme paljon positiivista palautetta sekä myös kehitysehdotuksia ja datatoiveita. Käyttäjäkyselyn vastaukset julkaistiin aiempien vuosien tapaan avoimena datana.

Keväällä tehtiin lisäksi Helsingin kaupungin työntekijöille suunnattu kysely, jolla selvitettiin HRI:n tunnettuutta, käyttöä ja tarpeita kaupungin sisällä. Vajaa kolmasosa vastaajista tunsi HRI-palvelun entuudestaan, mutta palvelun jo tuntevien kokemukset palvelusta olivat hyviä. Kyselyn anonymisoidut vastaukset julkaistiin avoimena datana.

Yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti

Kaksi Helsinki-huppareihin pukeutunutta henkilöä järjestelee pienen messuosaston pöytää.
HRI:n messuosaston valmistelua paikkatietoalan GeoForum Summit -tapahtumassa lokakuussa 2023.

Kansainvälisiä tiedusteluja ja esittelyjä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2022. Keväällä HRI:n toimintaa esiteltiin ulkomaisille vieraille pariin kertaan, Tallinnan ja Porton kaupunkien edustajille. Lisäksi muutamille tahoille annettiin lisätietoja HRI:sta sähköpostitse. Datan kansainvälistä käytettävyyttä lisättiin kääntämällä kaikkien datojen metatietokuvaukset englanniksi.

Kotimaassa jatkettiin yhteistyötä muiden kuutoskaupunkien kanssa. Maaliskuussa tavattiin pitkästä aikaa kasvokkain Turussa, muuten säännöllisen harvakseltaan verkossa. Lisäksi tehtiin kurssi- ja luentoyhteistyötä mm. Metropolia ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston kanssa.

Lokakuun lopulla HRI:lla oli oma osasto paikkatietoalan GeoForum Summit -tapahtumassa Messukeskuksessa. Osastolla vierailevia kiinnosti paitsi avoin data ja HRI:n toiminta, myös nimistön historia -visailu sekä 3D-kaupunkipalapeli.

HRI:n ohjausryhmän jäsenet vuonna 2023

 • Tomas Lehtinen, Helsinki, puheenjohtaja
 • Ari Jaakola, Helsinki
 • Tanja Lahti, Helsinki
 • Hami Kekkonen, Helsinki, sihteeri
 • Minna Joensuu, Espoo
 • Jani Mattsson, Espoo
 • Wilhelmiina Griep, Espoo
 • Päivi Kiviniemi, Espoo
 • Petri Lintunen, Espoo
 • Elina Parviainen, Vantaa
 • Vesa Kokkonen, Vantaa
 • Joonas Porola, Kauniainen
 • Erik Klockars, Kauniainen
 • Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
 • Timo Sillander, Forum Virium Helsinki
 • Marja Pirttivaara, Sitra