Hallintamalli tuo selkeyttä datan avaamiseen ja ylläpitoon

Juuri julkaistu, datojen hallinnoijille suunnattu pääkaupunkiseudun avoimen datan elinkaaren hallintamalli kuvaa datan avaamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä sekä datan hallinnoijan ja HRI-palvelun vastuita.

Tutustu hallintamalliin

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat avanneet dataa jo pitkään, yli 12 vuotta. Moni jo avoimen datan alkuaikoina avattu data on yhä aktiivisessa ylläpidossa ja päivittyy säännöllisesti. Matkan varrella on kuitenkin tullut vastaan jo useita tilanteita, joissa dataa ei enää päivitetä tai dataa ei enää jostain muusta syystä ole jatkossa saatavilla.

Datan avaamiseen, ylläpitoon ja päivittämiseen HRI:lla on palvelun alkuajoista saakka ollut selkeät, mutta tarkemmin kirjaamattomat toimintatavat. Vuosien saatossa tarvetta on tullut enemmän myös toimintaperiaatteille datan elinkaaren toisessa päässä: Miten menetellään, jos dataa ei enää päivitetä tai data ei ole enää laisinkaan saatavissa? Millä kriteereillä data poistetaan HRI:sta – vai poistetaanko sitä koskaan? Entä mitä tehdään, jos datan ylläpitovastuu siirtyy kaupungilta jollekin toiselle taholle?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaamaan loimme tänä vuonna pääkaupunkiseudun avoimen datan elinkaaren hallintamallin. Mallissa on aiempaa tarkemmalla tasolla kirjattu myös datan avaamis- ja ylläpitovaiheiden tehtävät. Lisäksi mallissa selkeytetään vastuunjakoa datan hallinnoijan ja HRI:n välillä.

Meiltä on muutamia kertoja kyselty elinkaaren hallintamallia myös kansainvälisissä yhteyksissä. Ryhtyessämme laatimaan pääkaupunkiseudun mallia selvitimme ensin, onko vastaavanlaisia malleja tehty maailmalla, mutta emme onnistuneet löytämään yhtäkään. Tästäkin syystä nyt julkaistu malli on käännetty ja julkaistu myös englanniksi.

Vaikka mallissa jaotellaan selkeästi datan hallinnoijan ja HRI:n vastuulla olevat asiat, auttaa HRI yhä tuttuun tapaan datanavausprosessin jokaisessa vaiheessa.

Miltä avoimen datan toimintamalli sinusta vaikuttaa? Puuttuuko siitä jotain? Onko jokin kohta epäselvä? Otamme mieluusti vastaan kaikenlaista palautetta ja kehitysehdotuksia.