HRI:n käyttäjäkysely 2023: “Erinomaista työtä hyvällä asenteella!”

HRI toteutti jo perinteeksi muodostuneen vuosittaisen käyttäjäkyselyn helmikuussa 2023. Kyselyyn tuli tänä vuonna kaikkiaan 49 vastausta. Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka monipuolisesti avointa dataa jo hyödynnetään. Myös kiitokset lämmittivät mieltä. Saimme lisäksi hyviä kehitysehdotuksia ja mielenkiintoisia datatoiveita. Kiitos kaikille vastanneille!

HRI:n neljättä kertaa tehty vuosittainen käyttäjäkysely oli vastattavissa koko helmikuun 2023 ajan. Verkkokyselyä mainostettiin hri.fi:ssa julkaistulla artikkelilla, HRI:n some-kanavilla sekä Finnish Open Data Ecosystem -Facebook-ryhmässä. Yhteystietonsa antaneiden vastaajien kesken arvottiin kolme HRI-sateenvarjoa, joissa on pääkaupunkiseudun ilmakuva.

Käyttäjäkyselyn anonymisoidut vastaukset vuosilta 2020-23 ovat saatavissa myös avoimena datana.

Lähes jokainen vastaaja kertoi hyödyntäneensä hri.fi-palvelusta löytyvää avointa dataa. Suurin osa vastaajista käyttää avointa dataa julkishallinnon työntekijän (19 vastaajaa) tai datasta kiinnostuneen henkilön roolissa (17). Vastaajien joukossa oli myös opiskelijoita (12), yritysten työntekijöitä (11) ja tutkijoita (6). Vastaajat saivat valita useita rooleja.

Eniten pääkaupunkiseudun avointa dataa oli hyödynnetty kyselyn vastaajien keskuudessa visualisointien tekemiseen (23 vastaajaa). Lisäksi oli haettu yksittäistä tietoa (14) sekä käytetty avointa dataa hyödyntäviä palveluja (10). Datan avulla oli myös kehitetty toimintaa (9) ja tehty tutkimusta (9). Mielenkiintoisina yksityiskohtina datasta oli myös tehty taidetta (1) ja dataa oli käytetty ostettaessa uutta asuntoa (1).

Kyselyyn vastanneet ovat hyödyntäneet HRI:n kaikkiin 12 kategoriaan kuuluvaa dataa. Eniten on hyödynnetty karttoja ja paikkatietoja, sen jälkeen liikennettä ja matkailua sekä asumista.
Vastaajat olivat hyödyntäneet HRI:n kaikkien 12 datakategorian dataa.

Mieluisimpia dataformaatteja vastaajille olivat taulukkomuotoiset tiedostot XLS/CSV (22 vastaajaa), paikkatietorajapinnat WFS/WMS (20), paikkatietotiedosto SHP (17), erilaiset kuvatiedostot (13) sekä rajapinnoista tuttu JSON (8).

Enemmän ohjeita, tarkempaa metadataa

Pyysimme kyselyssä ehdotuksia datan sekä datan jakelun parantamiseen. Saimme hyviä ideoita niin datojen kuin verkkopalvelunkin kehittämiseen. Osa ehdotuksista oli aika laajoja ja siten vaikeasti hahmotettavia, kuten “metadataa tarkemmaksi”, mutta osa oli hyvinkin yksityiskohtaisia.

Vastaajat toivoivat ohjeita datan avaamiseen. Datan avaamiseen HRI:ssa on jo jonkin verran ohjeita ja koulutusmateriaalia. Lisäksi tänä keväänä työn alla olevasta pääkaupunkiseudun avoimen datan elinkaaresta on toivottavasti apua tuleville datanavaajille. Myös avoindata.fi-palvelussa on julkaistu selkeä tiedon jakamisen toimintamalli datanavaajien tueksi.

Ohjeistusta toivottiin myös datan hyödyntämiseen, samoin GitHub-repositoryjä. HRI:hin on koottu kevyehköjä ohjeita myös datojen hyödyntäjille, erityisesti paikkatietoon liittyen. Viime syksynä HRI:n siviilipalvelusmies aloitti blogisarjan, jossa on niin ikään erilaisia ohjeita datan ja erityisesti paikkatiedon hyödyntämiseen.

Ohjeiden lisäksi meiltä toivottiin datan helppoja, selainkäyttöisiä visualisointeja. HRI:n päätehtävä on avoimen datan tarjoaminen mahdollisimman uudelleenkäytettävässä muodossa, joten visualisointien tekeminen ja datan tulkinta jäävät sen ulkopuolelle. Moniin WMS- tai WFS-rajapinnan kautta saatavissa oleviin datoihin on kuitenkin olemassa esikatselu, jonka löytää klikkaamalla WFS- tai WMS-rajapinta -linkkiä datan kuvaussivulla.

hri.fi-palvelun kehitystoiveissa oli myös joitain sellaisia asioita, jotka olemme jo toteuttaneet. Jatkossa lienee tarpeen parantaa sivuston sisällön löydettävyyttä sekä tehdä esimerkiksi someen nostoja jo olemassa olevista sisällöistä. Sivustolta löytyy jo mm.:

Toiveissa entistä tarkempaa dataa

Vastaajat esittivät kyselyssä myös uusia datatoiveita. Lisäksi jo avattua dataa, kuten asukasmääriä ja autonomistajuustietoja, toivottiin vielä yksityiskohtaisemmalla tarkkuudella. Yksityisyydensuojan vuoksi niitä ei pystytä nykyistä tarkemmalla tasolla avaamaan. Sen sijaan liikennemääristä on vastaisuudessa tulossa tarkempaa ja kattavampaa dataa.

Osa toivotuista datoista onkin jo auki. HRI:sta löytyy jo dataa mm. Helsingin ja Espoon katujen lähes reaaliaikaisista kunnossapitotiedoista sekä myös IoT-sensoreilla kertyvää dataa melusta, ulkoliikuntapaikkojen käyttöasteista ja uimavesien lämpötilasta. Lisäksi HSY on jo avannut dataa rakennusten lämpöhukasta. Kansallisella tasolla puolestaan on jo saatavissa Suomen ympäristökeskuksen avaamaa dataa tulvariskialueista.

Mielenkiintoisena toiveena oli data “oudommista” aiheista – toivoja näki, että se voi innoittaa käyttämään dataa uudenlaisiin tarkoituksiin. Eräs ehkä tällainen data on muutama vuosi sitten avattu Helsingin 1. maailmansodan aikaiset maalinnoitukset, joka herätti silloin laajalti kiinnostusta. Pidämme jatkossakin silmät auki, jotta tällaiset helmet saataisiin laajempaan käyttöön.

Lisäksi saimme muutamia yksityiskohtaisempia datatoiveita, joita lähdemme selvittelemään:

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Sateenvarjoarvonta on suoritettu ja voittajiin on oltu yhteydessä. Kyselyn kaikki anonymisoidut vastaukset ovat saatavissa avoimena datana.