HSY huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja jätevesiviemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta-alueella kiinteistön tulee liittyä HSY:n vesihuoltoverkostoon. Aineisto sisältää jokaiselta kunnalta kunnan päätöksen mukaisen, lainvoimaisen toiminta-alueen. Alueet voivat olla eri vuosilta johtuen erilaisista aikatauluista hyväksymisprosessissa. Alustavat laajenemisalueet eivät ole sitovia.

HSY:n lisäksi vesihuoltopalveluita HSY:n jäsenkuntien alueella tarjoaa vesiosuuskunnat ja muut vesihuoltolaitokset. Näiden muiden vesihuoltopalveluiden tuottajien toiminta-alueet on esitettynä tiedostossa "Muut vesihuollon toiminta-alueet". Aineistossa on myös tiedot pelkän talousveden toiminta-alueesta (sisältää vain talousveden, ei viemäröintiä).

Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.hsy.fi/avoindata
Julkaistu 31.03.2021
Päivitetty 11.05.2022
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesihuollon-toiminta-alue/
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: HSY:n vesihuollon toiminta-alue. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 26.02.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus