Helsingin kaupunki myöntää vuosittain avustuksia yleishyödylliseen toimintaan, joka tukee kaupungin toimintaa ja tavoitteita. Erilaisia avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, osakeyhtiöt, säätiöt sekä rekisteröitymättömät yhdistykset, toimintaryhmät ja yksityishenkilöt.

Helsingin kaupungin rekisteröityneille yhteisöille myöntämät avustukset vuodesta 2023 alkaen on julkaistu avoimena datana. Aineisto sisältää myös avustusta hakeneet tahot, joille ei myönnetty avustusta. Aineisto ei sisällä yksityishenkilöille tai rekisteröitymättömille yhdistyksille ja toimintaryhmille myönnettyjä avustuksia.

Aineistossa on seuraavat tiedot:

  • Hakija: Avustusta hakeneen rekisteröityneen yhdistyksen nimi
  • Hallintokunta: Toimiala, jolle hakemus kohdistuu
  • Hakemustyyppi
  • Avustuslaji
  • Vuosi
  • Myönnetty: Avustuksen määrä (0,00 tarkoittaa, että avustusta ei ole myönnetty)

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Julkaistu 26.03.2024
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://avustukset.hel.fi
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2023
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin avustukset. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 16.04.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus