HRI:n vuosi 2019: Lisää yhteentoimivuutta ja uusia hyödyntäjiä

HRI:n vuosi 2019 on alkanut vauhdikkaasti dataa avaten ja toimintaa suunnitellen. Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamiset jatkuvat tänäkin vuonna, samoin yhteistyö niin korkeakoulujen kuin muiden dataa avaavien tahojen kanssa.

Tanja ja Hami
Tanja Lahti ja Hami Kekkonen suunnittelemassa HRI:n vuoden 2019 viestintää. Kuva: Teemu Vass.

Datan avaaminen jatkuu tuttuun tapaan aiempien suunnitelmien, datatoiveiden sekä kaupunkien datastrategioiden tai vastaavien pohjalta ja yhteistyössä kaupunkien kokonaisarkkitehtuurista ja tiedonhallinnasta vastaavien kanssa. Kaupunkeihin muodostetaan mahdollisuuksien mukaan kaupunkien sisäiset ryhmät, jotka säännöllisesti arvioivat, aikatauluttavat ja resursoivat tulevia data-avauksia ja datojen hyödyntämisen edistämistä.

Tavoitteena on tehdä rajapintojen ja tietomallien osalta yhteneväisiä data-avauksia niin kuutoskaupunkien kesken kuin kansainvälisestikin OASC (Open and Agile Smart Citites) -verkoston avustuksella.

Forum Virium Helsingissä on tekeillä uudenlaisia IoT-pohjaisia datankeruukokeiluja, joissa syntyvää dataa on tarkoitus jakaa myös avoimena datana. Näiden datojen avaamiseen luodaan ohjeistusta kevään aikana.

Työmme HRI:ssa on monilta osin viestintää eri tavoin ja eri kanavissa. Jatkamme tänä vuonna viestintää hri.fi-sivustolla uutisten, ohjeiden, haastattelujen ja blogikirjoitusten muodossa sekä tiiviimmillä viesteillä Facebookissa, Twitterissä ja uudella LinkedIn-sivulla. Lisäksi järjestämme pääkaupunkiseudun kaupunkien työntekijöille datan avaamista ja hyödyntämistä tukevia koulutustilaisuuksia sekä mahdollisuuksien mukaan myös tiiviimpiä infotilaisuuksia yrityksille, kuntalaisille työnväenopistoissa sekä korkeakoulujen opettajille. Tarkoituksena on myös tukea avoimen datan hyödyntämistä edistäviä tapahtumia tai mahdollisesti järjestää niitä yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

HRI 2019

Tutustu tarkemmin HRI:n vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Avoimen datan hyödyntämisesimerkkejä nostetaan esille uudessa, jo tekeillä olevassa esitteessä.

Teemme tänäkin vuonna myös kansainvälistä yhteistyötä tutustumalla muissa maissa käynnissä oleviin avoimen datan toimiin sekä jakamalla tietoa omista suunnitelmistamme ja kokemuksistamme.

Mikäli haluat tietää lisää HRI:n tämän vuoden toiminnasta ja suunnitelmista, kannattaa tutustua HRI:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Olethan jo tilannut HRI:n uutiskirjeen, joka kertoo sinulle kerran kuukaudessa ajankohtaiset asiat pääkaupunkiseudun avoimen datan rintamalta.

Tervetuloa mukaan toimintaan – toivottavasti tapaamme joko datan avaamisen tai hyödyntämisen merkeissä!

Yhteistyöterveisin,
Tanja ja Hami