Työn alla

Found 4 hits
02.03.2018

Strategiaohjelman seurantatiedot (Hki)

Helsingin kaupungin valtuustokausien strategiaohjelmien seurantatiedot.
02.03.2018

HSL:n lipuntarkastusdata

Dataa HSL:n lipuntarkastuksista. Esim. tarkastusmaksujen paikka ja aika (vrt. pysäköintivirhemaksut).
07.05.2018

Kaupunkipyöräillä ajetut reitit

Anonymisoitua tietoa Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä ajetuista reiteistä - tai pyörien lähtö- ja palautuspisteistä.