Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus

Aineisto sisältää Helsingin kaupungin teettämän ja Taloustutkimus Oy:n toteuttaman yrityshaastattelututkimuksen aineiston kahdelta vuodelta (2016 ja 2018). Aineisto sisältää kahden tuhannen helsinkiläisen yrityksen vastaukset kysymyksiin, jotka selvittävät yritysten näkemyksiä kaupungin elinkeinopolitiikasta ja Helsingistä sijaintipaikkana, yritysten tyytyväisyyttä kaupungin tarjoamiin palveluihin sekä yritysten rekrytointi- ja muuttoaikeita.

Kahdesta tuhannesta vastauksesta noin puolet on vuodelta 2016 ja puolet vuodelta 2018. Vuoden 2018 tutkimuksen vastaajat ovat pääasiassa eri yrityksiä kuin vuoden 2016 tutkimuksen vastaajat. Aineisto on kerätty haastattelemalla yritysten edustajia puhelimitse. Yhden haastattelun kesto on ollut hieman alle 20 minuuttia. Vuoden 2016 haastattelut toteutettiin ajanjaksolla 28.9.-25.10.2016 ja vuoden 2018 haastattelut ajanjaksolla 22.11.2018-4.1.2019.

Aineistosta on poistettu vastanneiden yritysten nimet, y-tunnukset ja perustamisvuodet sekä vastanneiden henkilöiden tiedot. Avovastauksista on poistettu tiedot, joiden perusteella vastaajat voi tunnistaa.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, yrityspalvelut-yksikkö
Julkaistu 17.04.2019
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Yrityshaastattelututkimuksen_tiivistelma.pdf
  2. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Helsinki_yrityshaastattelut_raportti.pdf
  3. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Helsinki_yrityshaastattelut_taulukot.xlsx
  4. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Yrityshaastattelututkimuksen_tiivistelma.pdf
  5. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Helsinki_yrityshaastattelut_raportti.pdf
  6. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Helsinki_yrityshaastattelut_taulukot.xlsx
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2016
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, yrityspalvelut-yksikkö. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 28.01.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus