Kyselyaineistot

Kaupunkien tekemien erilaisten kyselyjen vastausaineistoja. Aineistoja on muokattu ja anonymisoitu niin, ettei yksittäisiä vastaaja voida tunnistaa. Lisätietoa kyselyaineistojen avaamisohjeista ja anonymisoinnista.

Löytyi 25 dataa