Helsingin luontopalvelulinjauksen asukaskyselyn vastaukset

Aineisto sisältää vuonna 2022 tehdyn Helsingin luontopalvelulinjauksen asukaskyselyn vastaukset. Kyselyllä kerättiin tietoa helsinkiläisten luontopalveluiden käytöstä sekä heidän ajatuksistaan luontopalveluiden kehittämiseksi.

Kysely toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely oli avoinna 23.9.-12.10.2022.

Excel-tiedosto

Excel-tiedosto pitää sisällään ei-karttapohjaisten kysymysten vastaukset (välilehti ”Kysely”) sekä karttavastaukset koko tekstipituudessaan omilla välilehdillään.

Kyselyaineisto pitää sisällään seuraavien kysymysten vastaukset:

 • Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin luontopalveluihin tai niiden hyödyntämiseen liittyviin tekijöihin Helsingissä?
 • Mitkä ovat pääasialliset syysi luontopalveluiden käyttöön?
 • Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
 • Mitä luontopalveluja Helsingin kaupungin pitäisi mielestäni kehittää tai lisätä?
 • Miten muuten luontopalveluita Helsingissä pitäisi mielestäsi kehittää?
 • Mitä muuta palautetta haluaisit antaa luontopalveluiden kehittämiseen liittyen?

Paikkatietoaineistot (SHP)

Paikkatietoaineistoissa tekstikenttä ei näy kokonaan (koskee joitain erityisen pitkiä avovastuksia). Kokonaiset vastaukset löytyvät Excel-tiedostosta omilta välilehdiltään (arkinen luontoelämys, ajan kanssa luontoelämys sekä kehitystoiveet jokainen omalla välilehdellään). SHP- ja Excel-tiedostojen välille ei ole id-tunnuksia.

Arkinen_luontoelämys: Lisää kartalle enintään kolme sinulle tärkeintä arkisia luontoelämyksiä tarjoavaa paikkaa Helsingin kaupungin alueella

Sisältää seuraavat tietokentät:

 • Luontopalvelut: Mitä fyysisiä luontopalveluita kohteessa käytät?
 • Muu, mika: Mitä fyysisiä luontopalveluita kohteessa käytät? Muu, mikä-vaihtoehdon täsmennys
 • Tyytyväisyys: Kuinka tyytyväinen olet kohteen luontopalveluihin?
 • Kehitystoiveet: Miten kohteen luontopalveluita tulisi kehittää tai mitä luontopalveluja lisätä?

Kohde_johon_menen_kun_enemmän_aikaa: Lisää kartalle enintään kolme sinulle merkittävintä luontokohdetta, joihin menisit, kun käytössäsi on enemmän aikaa.

Sisältää seuraavat tietokentät:

 • Luontopalvelut: Mitä fyysisiä luontopalveluita kohteessa käytät?
 • Muu, mika: Mitä fyysisiä luontopalveluita kohteessa käytät? Muu, mikä-vaihtoehdon täsmennys
 • Tyytyväisyys: Kuinka tyytyväinen olet kohteen luontopalveluihin?
 • Kehitystoiveet: Miten kohteen luontopalveluita tulisi kehittää tai mitä luontopalveluja lisätä?

Luontopalveluiden kehitystoiveet ovat omina tasoinaan alla olevalla luokittelulla. Tasot sisältävät perustelun / täsmennyksen kehittämistoiveesta.

 • uusi reitti
 • opaste
 • opastaulu
 • taukopaikka
 • tarkkailupaikka
 • huussi
 • esteetön luontokohde
 • kalastuslaituri
 • pääsy veden äärelle
 • muu

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Julkaistu 05.02.2024
Lisätietoja
 1. https://www.hel.fi/static/avoindata/kymp/Luontopalvelulinjaus_kyselyaineistot/Helsingin_luontopalvelulinjauksen_asukaskyselyn_kyselylomake.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin luontopalvelulinjauksen asukaskyselyn vastaukset. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 02.03.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus