Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus

Aineisto sisältää Helsingin kaupungin teettämän ja Taloustutkimus Oy:n toteuttaman yrityshaastattelututkimuksen aineiston kahdelta vuodelta (2016 ja 2018). Aineisto sisältää kahden tuhannen helsinkiläisen yrityksen vastaukset kysymyksiin, jotka selvittävät yritysten näkemyksiä kaupungin elinkeinopolitiikasta ja Helsingistä sijaintipaikkana, yritysten tyytyväisyyttä kaupungin tarjoamiin palveluihin sekä yritysten rekrytointi- ja muuttoaikeita.

Kahdesta tuhannesta vastauksesta noin puolet on vuodelta 2016 ja puolet vuodelta 2018. Vuoden 2018 tutkimuksen vastaajat ovat pääasiassa eri yrityksiä kuin vuoden 2016 tutkimuksen vastaajat. Aineisto on kerätty haastattelemalla yritysten edustajia puhelimitse. Yhden haastattelun kesto on ollut hieman alle 20 minuuttia. Vuoden 2016 haastattelut toteutettiin ajanjaksolla 28.9.-25.10.2016 ja vuoden 2018 haastattelut ajanjaksolla 22.11.2018-4.1.2019.

Aineistosta on poistettu vastanneiden yritysten nimet, y-tunnukset ja perustamisvuodet sekä vastanneiden henkilöiden tiedot. Avovastauksista on poistettu tiedot, joiden perusteella vastaajat voi tunnistaa.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, yrityspalvelut-yksikkö
Publicerad 17.04.2019
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Yrityshaastattelututkimuksen_tiivistelma.pdf
  2. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Helsinki_yrityshaastattelut_raportti.pdf
  3. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Helsinki_yrityshaastattelut_taulukot.xlsx
  4. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Yrityshaastattelututkimuksen_tiivistelma.pdf
  5. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Helsinki_yrityshaastattelut_raportti.pdf
  6. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Helsinki_yrityshaastattelut_taulukot.xlsx
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2016
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, yrityspalvelut-yksikkö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 27.10.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus