Information om tjänsten

Illustration: Tussitaikurit.

Teknisk beskrivning av tjänsten

HRI-webbplatsbasen har utvecklats i samarbete med de sex största städerna i Finland som en del av 6Aika6Aika-samarbetsstrategin.

Datakatalogen (Data- och Applikationer-avsnitten) använder CKAN-plattformen. Resten av webbplatsen är implementerad på WordPress. HRI:s metadatamodell följer DCAT-AP-modellen.

Koderna på webbplatsen är öppen källkod. De finns tillgängliga på GitHub. GitHub innehåller också arkitekturbilderna för tjänsten. En mer detaljerad teknisk beskrivning av webbplatsen är på engelska.

Dataskydd

Tjänsten Hri.fi upprätthålls av Helsingfors stad. Helsingfors stad har förbundit sig att skydda integriteten för användarna av sina webbtjänster i enlighet med dataskyddslagen (2018), EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig lagstiftning.

Registerbeskrivningar

För mer information: hri (at) hel.fi