Styrgrupp

Medlemmar i HRI:s styrgrupp våren 2015.
Medlemmar i HRI:s styrgrupp våren 2015.

Den operativa utförandet av tjänsten HRI sköts, överses och utförs av en styrelse och en styrgrupp. Styrelsen består av stadsdirektörerna och borgmästaren i städerna i Helsingforsregionen. I styrgruppen ingår finansiärerna, verkställare, Helsingfors stadskansli och Forum Virium Helsinki.

Tjänsten utnyttjar också ett flertal dataexperter och IT-experter från städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, samt en jurist som sköter de juridiska delarna av tjänsten.

Medlemmar i HRI:s styrgrupp

 • Timo Cantell, Helsingfors, ordförande
 • Ari Jaakola, Helsingfors
 • Annukka Varteva, Helsingfors
 • Outi Hermans, Helsingfors
 • Hami Kekkonen, Helsingfors, sekreterare
 • Teuvo Savikko, Esbo
 • Jani Mattsson, Esbo
 • Petri Lintunen, Esbo
 • Henrik Lönnqvist, Vanda
 • Elina Parviainen, Vanda
 • Markus Lundell, Grankulla
 • Timo Ruohomäki, Forum Virium Helsinki
 • Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
 • Marja Pirttivaara, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra