Styrgrupp

Medlemmar i HRI:s styrgrupp hösten 2022.
Medlemmar i HRI:s styrgrupp hösten 2022.

Den operativa utförandet av tjänsten HRI sköts, överses och utförs av en styrelse och en styrgrupp. Styrelsen består av stadsdirektörerna och borgmästaren i städerna i Helsingforsregionen. I styrgruppen ingår finansiärerna, verkställare, Helsingfors stadskansli och Forum Virium Helsinki.

Tjänsten utnyttjar också ett flertal dataexperter och IT-experter från städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, samt en jurist som sköter de juridiska delarna av tjänsten.

Medlemmar i HRI:s styrgrupp

 • Tomas Lehtinen, Helsingfors, ordförande
 • Ari Jaakola, Helsingfors
 • Hami Kekkonen, Helsingfors, sekreterare
 • Tanja Lahti, Helsingfors
 • Jani Mattsson, Esbo
 • Wilhelmiina Griep, Esbo
 • Minna Joensuu, Esbo
 • Päivi Kiviniemi, Esbo
 • Petri Lintunen, Esbo
 • Elina Parviainen, Vanda
 • Vesa Kokkonen, Vanda
 • Joonas Porola, Grankulla
 • Sanna Taimen, Grankulla
 • Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
 • Timo Sillander, Forum Virium Helsinki
 • Marja Pirttivaara, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra