Kontaktuppgifter

Tanja Lahti
Helsingfors stadskansli
E-post: fornamn.efternamn [at] hel.fi

Hami Kekkonen
Helsingfors stadskansli
E-post: fornamn.efternamn [at] hel.fi

Uppdatering av webbsidan

Helsinki Region Infoshare -webbplatsen (hri.fi) uppdateras av:

Helsingfors stadskansli
Broholmsgatan 18-20 A
PB 90, 00099 Helsingfors stad

E-post / Webbansvarig: hri [at] hel.fi