Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Operativa kontakter

   Tanja Lahti, projektchef
Helsingfors stadskansli
E-post: fornamn.efternamn [at] hel.fi
tfn + 358 9 310 78069

 

   Hami Kekkonen, koordinator
Helsingfors stadskansli
E-post: fornamn.efternamn [at] hel.fi

Administrativa kontakter

   Timo Cantell, Direktör, Forskning och statistik
Helsingfors stadskansli
E-post: fornamn.efternamn [at] hel.fi
tfn + 358 50 3542 937

Uppdatering av webbsidan

Helsinki Region Infoshare-webbplatsen (www.hri.fi) uppdateras av:

Helsingfors stadskansli
Broholmsgatan 18-20 A
PB 550, 00099 Helsingfors stad

E-post / Webbansvarig: hri [at] hel.fi