Kontaktuppgifter

Foto av Hami Kekkonen.    Hami Kekkonen, projektchef
Helsingfors stadskansli
E-post: fornamn.efternamn [at] hel.fi
Foto av Kaisa Voipio.    Kaisa Voipio, koordinator
Helsingfors stadskansli
E-post: fornamn.efternamn [at] hel.fi

Uppdatering av webbsidan

Helsinki Region Infoshare -webbplatsen (hri.fi) uppdateras av:

Helsingfors stadskansli
Broholmsgatan 18-20 A
PB 550, 00099 Helsingfors stad

E-post / Webbansvarig: hri [at] hel.fi