Kontaktuppgifter

   Hami Kekkonen, koordinator
Helsingfors stadskansli
E-post: fornamn.efternamn [at] hel.fi

Uppdatering av webbsidan

Helsinki Region Infoshare -webbplatsen (www.hri.fi) uppdateras av:

Helsingfors stadskansli
Broholmsgatan 18-20 A
PB 550, 00099 Helsingfors stad

E-post / Webbansvarig: hri [at] hel.fi