HRI tjänsten

HRI tjänsten

Tjänsten Helsinki Region Infoshare (HRI) har som mål att göra regional information snabbt och enkelt tillgänglig för alla. Väsentligen är HRI en nättjänst för snabb och enkel tillgång till källor för öppna data mellan städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. De data som publiceras är exempelvis statistik, geografiska data och gränssnitt i realtid. De data ger en omfångsrik och omväxlande syn på olika urbana fenomen, såsom boendeförhållanden, ekonomi och välmående, sysselsättning och trafik.