HRI:n vuosi 2020: verkkotapahtumia ja mielenkiintoisia data-avauksia

Kukkiva kirsikkapuu.
Keväällä dataa avattiin mm. kirsikkapuun katveessa, kun HRI:n väki siirtyi koronaepidemian vuoksi kokonaan etätöihin.

Vuonna 2020 Helsinki Region Infoshare jatkoi tuttuun tapaansa pääkaupunkiseudun kaupunkien datojen avaamista ja avoimen datan hyödyntämisen edistämistä. Vuoden aikana järjestettiin verkkotapahtumia ja -koulutuksia ja avattiin mm. IoT-dataa sekä paikkatietoaineistoja.

Vuonna 2020 HRI:n henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun HRI:n pitkäaikainen projektipäällikkö Tanja Lahti jäi alkuvuodesta työvapaalle. HRI:n suunnittelijana pitkään toiminut Hami Kekkonen siirtyi Tanjan sijaiseksi, ja Hamin sijaiseksi tuli Kaisa Voipio.

Koronaepidemia vaikutti myös HRI:n toimintaan, kun tapahtumia peruttiin tai siirrettiin verkkoon. HRI siirsi niin tapahtumansa kuin palaverinsakin verkkoon maaliskuun puolivälistä eteenpäin. HRI järjesti syksyllä pääkaupunkiseudun kaupunkien työntekijöille kolme puolen päivän webinaaria datan avaamisesta ja hyödyntämisestä. Kaikki koulutusmateriaalit ovat HRI:n sivuilla avoimesti CC 4.0 -lisenssillä varustettuina saatavilla ja edelleen hyödynnettävissä.

Viestintää tehtiin pääosin HRI:n sivuilla, Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissa sekä uutiskirjeessä. Hri.fi-verkkosivustoa kehitettiin erityisesti EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimusten mukaisesti.

IoT-dataa sekä energiankulutustietoja avoimena datana

Helsingin Minecraft-mallia Esplanadin puistosta merelle päin.
Helsingin keväällä 2020 osana 3D-mallikokonaisuutta julkaisema Helsingin keskustan Minecraft-malli houkuttelee perheen pienimpiäkin kaupunkisuunnittelun pariin.

Vuonna 2020 pääkaupunkiseudulla tehtiin kaikkiaan 30 uutta data-avausta. Uusien avausten lisäksi huolehdittiin aiemmin avattujen datojen päivityksistä. Forum Virium Helsinki avasi ensimmäistä kertaa Internet of Things (IoT) -dataa: mm. meludataa sekä reaaliaikaista dataa uimavesien lämpötiloista. Helsingin Energia puolestaan teki ensimmäisen data-avauksensa, kaukolämmön tuotantotarve -aineiston.

Helsingissä avattiin uusia rajapintoja palvelukiintöistöjen energiankulutustietoihin sekä hel.fi-sivuston uutisiin. HSY avasi mm. rajapinnan reaaliaikaiseen ilmanlaatudataan ja Helsingin seudun työpaikkaruudukon.

Valtaosa vuoden aikana avatuista datoista on paikkatietoa. Sitä avattiin pääosin WMS/WFS-rajapintojen kautta. Helsinki avasi mm. pysäköintipaikat, kaavayksiköt, korttelit ja rinnevarjosteet, Espoo puolestaan mm. luontoaineistoja, yleisten alueiden rekisterin, kaupungin maanomistuksen ja talvikunnossapitokaluston toimenpiteet.

Myös usein toivottua kyselydataa avattiin. Vantaa avasi kaupungin osallisuuskyselyn vastaukset, Helsinki puolestaan liikenneturvallisuuskyselyn sekä pyöräväylien ongelmakohdekyselyn vastaukset.

Ihmisiä kävelemässä siltaa pitkin kohti Korkeasaaren eläintarhaa.
Korkeasaaren kävijämäärät nousivat kesällä HRI:n katsotuimpien datojen joukkoon. Kuva: Mika Lappalainen.

Aivan loppuvuodesta tehtiin kokeilu Datasette-nimisestä työkalusta, jolla voi tarkastella rajapinnan kautta saatavissa olevaa dataa selaimessa ja ladata sitä CSV- tai JSON-muodossa. Kokeilu julkaistiin tammikuussa 2021.

Suurta yleisöä eniten kiinnostanut yksittäinen data oli jälleen kerran HSY:n vuonna 2015 avaama pääkaupunkiseudun postinumeroalueet (noin 5 900 katselukertaa). Katsotuimpia ja ladatuimpia datoja olivat myös Helsingin historialliset kartat, Helsingin pysäköinnin maksuvyöhykkeet, Helsingin ajatasa-asemakaava, Korkeasaaren kävijämäärät, Helsingin 3D-kaupunkimallit ja Helsingin kaupunginosat. HRI:n kategorioista eniten hakuja tehtiin liikenne ja matkailu -kategoriaan; seuraavilla sijoilla olivat kartat sekä asuminen.

HRI:n ohjausryhmä valitsi vuoden 2019 parhaaksi data-avaukseksi HSL:n avaaman aineiston kaupunkipyörillä ajetuista matkoista.

Kävijämäärät yhä kasvussa

Vuonna 2020 hri.fi-verkkopalvelussa vieraili yli 76 200 henkilöä (14,1 % enemmän kuin vuonna 2019). Istuntoja oli yhteensä yli 103 200 (kasvu 12,8 %) ja sivukatseluja yli 514 000 (kasvu 9,9 %). Kävijämäärät jakautuivat aiempaa tasaisemmin koko vuodelle, myös kesän ajalle, eikä suurempia päiväkohtaisia kävijäpiikkejä ollut.

Sosiaalisen median seuraajamäärät nousivat reilusti edellisvuotisista erityisesti Twitterissä.

Yhteistyötä korkeakoulujen ja datan hyödyntäjien kanssa

Ihmisiä aurinkoisella uimarannalla.
Metropolian opiskelijat tekivät kurssitöinään avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia, joilla voi löytää itselleen sopivimman uimapaikan. Kuva: Lauri Rotko.

HRI jatkoi tiivistä yhteistyötä myös datan potentiaalisten hyödyntäjien kanssa. Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamisia järjestettiin vuoden aikana kolme. Helmikuussa ehdittiin järjestää palvelukiinteistöjen energiankulutusdataan liittyvä tapaaminen Helsingin kaupungintalolla ennen kun koronaepidemia siirsi tapaamiset syksylle ja verkossa pidettäviksi. Syksyn aikana järjestettiin kaksi tapaamista, toinen luonnon monimuotoisuudesta ja toinen yhteistyössä Forum Virium Helsingin kanssa uusista kaupunkimalliformaateista.

HRI jatkoi yhteistyötä seudun korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa. Metropolia AMK:n opiskelijat toteuttivat syksyllä ohjelmistokehityskurssillaan mm. IoT-dataa hyödyntäviä sovelluksia, joiden avulla voi etsiä itselleen parhaan uimapaikan. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Forum Viriumin kanssa. Lisäksi HRI tuki yksittäisiä opiskelijoita niin Suomessa kuin ulkomaillakin mm. antamalla haastatteluja ja auttamalla datojen etsimisessä ja käyttämisessä.

HRI:n ohjausryhmän jäsenet vuonna 2020

 • Timo Cantell, Helsinki, puheenjohtaja
 • Ari Jaakola, Helsinki
 • Annukka Varteva, Helsinki
 • Outi Hermans, Helsinki
 • Tanja Lahti, Helsinki
 • Hami Kekkonen, Helsinki
 • Kaisa Voipio, Helsinki
 • Teuvo Savikko, Espoo
 • Petri Lintunen, Espoo
 • Jani Mattson, Espoo
 • Wilhelmiina Griep, Espoo
 • Päivi Kiviniemi, Espoo
 • Minna Joensuu, Espoo
 • Henrik Lönnqvist, Vantaa
 • Elina Parviainen, Vantaa
 • Joonas Porola, Kauniainen
 • Timo Ruohomäki, Forum Virium Helsinki
 • Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
 • Marja Pirttivaara, Sitra