Huvudstadsregionens tomtreserv per kvarter (SeutuRAMAVA)

Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som bildats på basen av kvarters-ID:n från de planeringsenheter som gäller i huvudstadsregionen.

Egenskaper

 • kunta = kommunkod
 • korttunnus = bildats genom att kombinera kommun+stadsdelsbeteckning+beteckning
 • kosa = stadsdelsbeteckning
 • ktun = beteckning
 • kala = byggnadsrätt, den våningsyta som förts in i kommunregistret. Inkluderar ingen eventuell extra byggnadsrätt som ingår i planeringsdirektiven.
 • karayht = total våningsyta som tagits i bruk (inklusive våningsyta under uppförande)
 • karaas = total bostadsyta som tagits i bruk (inklusive våningsyta under uppförande)
 • karamu = annan yta än bostadsyta som tagits i bruk (inklusive våningsyta under uppförande)
 • laskvar_ak = beräknad höghusreserv
 • laskvar_ap = beräknad småhusreserv
 • laskvar_k = beräknad affärs- och kontorsutrymmesreserv
 • laskvar_t = beräknad industri- och lagerutrymmesreserv
 • laskvar_y = beräknad offentlig byggreserv
 • laskvar_nn = beräknad annan reserv än för ovannämnda ändamål
 • laskvar_yh = total beräknad reserv
 • rakeraas = bostadsyta under uppförande
 • rakeramu = annan yta än bostadsyta under uppförande
 • rakerayht = total våningsyta under uppförande
 • rekpvm = datum för registreringssituationen, tidpunkt för tvärsnitt

Dataset presenterar endast kvarter som enligt SeutuRAMAVA-materialet har våningsyta (kala). Nyckeltalen överensstämmer med SeutuRAMAVA-material.

Dataset tas fram på basen av siffror i SeutuRAMAVA-materialet på planeringsenhetsnivå två gånger om året. Materialets koordinatsystem är ETRS-GK25.

Reservsiffran tas fram genom att man subtraherar den våningsyta som tagits i bruk från byggnadsrätten. Den beräknade reserven innehåller tolkningar. Om enheten har mindre än 100 kvadratmeter höghus-, småhus- eller NN-reserver (laskvar_nn) anses enheten inte ha några outnyttjade byggnadsrätter, dvs ingen reserv kvar alls. Om enheten har mindre än 400 kvadratmeter K-, T- eller Y-reserver, anses enheten inte ha några outnyttjade byggnadsrätter, dvs ingen reserv kvar alls.

Dessutom när byggnadsgraden i planeringsenheten är mindre än 20 %, beräknas dessutom den byggnadsrätt som finns kvar i enheten vara lika stor som den våningsyta som i planen tilldelats enheten (den ibruktagna våningsytan tolkas som att den ska rivas). HRM och huvudstadsregionens kommuner har kommit överens om tolkningsreglerna för den beräknade reserven.

Materialets källreferens kan visas i formen © HRM och huvudstadsregionens kommuner 20xx.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 13.03.2018
Uppdaterad 22.05.2024
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tonttivaranto/
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2017
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Huvudstadsregionens tomtreserv per kvarter (SeutuRAMAVA). The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 26.05.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus