Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) - SeutuRAMAVA 2/2019 (kml)


Tiedot 23.9.2019 rekisteritilanteesta

Mer information

Fält Värde
Format KML