Aktivitetsflöde - Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA)