Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) - SeutuRAMAVA 2/2018 (tab)


Tiedot 10.8..2018 rekisteritilanteesta

Mer information

Fält Värde
Format TAB