Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) - WMS gränssnitt

Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Aineisto sisältää korttelitasolle summattua tietoa pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) voimassa olevista asemakaavoista kerrosneliömetreinä (SeutuRAMAVA...

Källa: Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA)

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25