Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) - SeutuRAMAVA 2/2020 (kml)

2.12.2020

Från sammanfattningen av detta dataset

Aineisto sisältää korttelitasolle summattua tietoa pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) voimassa olevista asemakaavoista kerrosneliömetreinä (SeutuRAMAVA...

Källa: Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA)

Mer information

Fält Värde
Format KML
Publicerad 02.12.2020
Koordinatsystem ETRS-GK25