Område som överskrider det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i huvudstadsregionen - WFS gränssnitt

Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid överskrids eller riskerar att överskridas. Området där värdena överskrids bedöms och uppdateras...

Källa: Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

Mer information

Fält Värde
Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsserien börjar 2015
Tidsseriens korrekthet