Område som överskrider det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i huvudstadsregionen - 2017 (Esri Shape)

13.5.2019

Från sammanfattningen av detta dataset

I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid överskrids eller riskerar att överskridas. Området där värdena överskrids bedöms och uppdateras...

Källa: Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

Mer information

Fält Värde
Format SHP
Filstorlek 0.0 MB
Publicerad 13.05.2019
Koordinatsystem ETRS-GK25