Område som överskrider det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i huvudstadsregionen - 2016 (Esri Shape)


Från sammanfattningen av detta dataset

I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid överskrids eller riskerar att överskridas. Området där värdena överskrids bedöms och uppdateras...

Källa: Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

Mer information

Fält Värde
Format SHP
Filstorlek 4.32 MB
Koordinatsystem ETRS-GK25