Område som överskrider det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i huvudstadsregionen

I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid överskrids eller riskerar att överskridas.

Området där värdena överskrids bedöms och uppdateras årligen i slutet av ifrågavarande år. Bedömningen görs inte endast på basen av mätresultaten för året i fråga, utan påverkas också av tidigare års mätresultat och väderförhållanden.

Materialet är öppna data i geodataformat (shp och WMS-gränssnitt). Det kan laddas ner från karttjänsten kartta.hsy.fi (under "Latauskori") och från dessa sidor som en shape-fil.

Uppgifterna är tillgängliga via WMS gränssnittet från och med 2004.

Trafikutsläppen och områdets vädring påverkar kvävedioxidhalterna och överskridandet av gränsvärdet. Luftföroreningarna är högre på gator som kantas av höga och sammanhängande byggnader. I sådana områden är utspädningen av luftföroreningar sämre.

Läs mer om trafikens inverkan på luftkvaliteten samt åtgärder för att förbättra luftkvaliteten.

Egenskaper:

  • katu: gatunamn
  • raja-arvo: gränsvärde: anger om det årliga NO2-gränsvärdet överskrids i den berörda området eller om det riskerar att överskridas
  • arviovuosi: år för bedömningen av området där gränsvärden överskrids

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 11.12.2017
Uppdaterad 20.04.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Område som överskrider det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 18.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus