Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue -aineistosta näkee, millä alueilla typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m3) on ylittynyt tai on ollut vaarassa ylittyä.

Vuonna 2022 arvioitiin, että typpidioksidin vuosiraja-arvo ei enää ylity eikä ole vaarassa ylittyä pääkaupunkiseudulla, minkä vuoksi uutta vuosikohtaista aineistoa ei julkaista.

Ylitysalue arvioitiin ja päivitettiin vuosittain, kyseisen vuoden päätyttyä. Arviointia ei tehty vain kyseisen vuoden mittaustulosten perusteella, vaan arviointiin vaikutti myös edellisvuosien mittaustulokset sekä sääolosuhteet.

Aineisto on paikkatietomuotoista avointa dataa (shp sekä WMS-rajapinta). Se on ladattavissa karttapalvelusta kartta.hsy.fi (kohta ”Latauskori”) ja näiltä sivuilta shape-tiedostona.

Rajapinnan kautta tiedot on saatavissa vuodesta 2004 alkaen.

Typpidioksidipitoisuuksiin ja raja-arvon ylittymiseen vaikuttavat liikenteen päästöt sekä alueen tuulettuvuus. Ilmansaasteiden pitoisuudet ovat korkeampia kaduilla, joita reunustavat korkeat ja yhtenäiset rakennukset. Tällaisilla alueilla ilmansaasteiden laimeneminen on heikompaa.

Lue lisää liikenteen vaikutuksesta ilmanlaatuun sekä toimenpiteistä ilmanlaadun parantamiseksi.

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, tasot: No2_ylitysalueet_VVVV

Typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue -ominaisuustiedot

  • katu: kadun nimi
  • raja_arvo: kertoo, ylittyykö NO2 vuosiraja-arvo kyseisellä alueella tai onko se vaarassa ylittyä
  • arviovuosi: ylitysalueen arviointivuosi

Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hsy.fi/avoindata
Julkaistu 11.12.2017
Päivitetty 01.04.2022
Lisätietoja
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2004
Aikasarja päättyy 2020
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 2023-11-29 02:38:59.814507 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus