Applikationer - Område som överskrider det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i huvudstadsregionen