Område som överskrider det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i huvudstadsregionen - 2019 (Esri Shape)

17.7.2020

Från sammanfattningen av detta dataset

I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid överskrids eller riskerar att överskridas. Området där värdena överskrids bedöms och uppdateras...

Källa: Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

Mer information

Fält Värde
Format SHP
Publicerad 17.07.2020
Koordinatsystem ETRS-GK25