Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Area where the annual limit value for nitrogen dioxide has been exceeded in the Helsinki Metropolitan Area - WFS API


From the dataset abstract

Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue -aineistosta näkee, millä alueilla typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m3) ylittyy tai on vaarassa ylittyä. Ylitysalue...

Source: Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

Additional information

Field Value
Format WFS
Coordinate system ETRS-GK25
Time series starts 2004
Time series accuracy