Mätningarna gällande luftkvalitet samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar

Mätningarna gällande luftkvalitet har samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar. Tre av dem har åkt runt Helsingfors i spårvagnar och en har varit hela tiden på Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) supermätningstation, som ligger på Backasgatan.

Mätningarna har samlats med Aeromon BH-12 mätningsapparat. Samplarna har tagits med cirka ett sekunds intervall. Sensor apparat id och position ingår i datan. Datan har fördelats till filarna enligt tid av skapande och om sensoren är rörande eller stationär.

  • sporametri-movingsites-data0219.csv.gz innehåller datan från rörande sensorer under februari 2019
  • sporametri-supersite-data0319.csv.gz innehåller datan från sensorna som har legat hela tiden på HRM supermätningstationen under mars 2019

Data och resurser

Mer information

Administratör Forum Virium Helsinki Oy
Administratörens webbplats https://forumvirium.fi/
Publicerad 26.06.2020
Länkar med ytterligare information
  1. https://iot.fvh.fi/opendata/sporametri/README.txt
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2/2019
Tidsserien slutar 8/2019
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Mätningarna gällande luftkvalitet samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar. The maintainer of the dataset is Forum Virium Helsinki Oy. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 13.04.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus